wordpress@side-walk.dk

Hjælpepakker

Corona-hjælpepakker sat i værk igen

Nedenfor ses et overblik over de vigtigste hjælpepakker, der igen sættes ind for at hjælpe de erhvervsvirksomheder, der oplever væsentlig omsætningsnedgang. En væsentlig nyskabelse er muligheden for frivillig nedlukning grundet corona-restriktioner. Der foreligger ikke et konkret vedtaget regelsæt vedr. ordningen, og Erhvervsstyrelsen har ved telefonisk henvendelse d.d. (20.12.2021) anbefalet at følge publiceringer på virksomhedsguiden.dk for […]

Corona-hjælpepakker sat i værk igen Read More »

Bogføringslov

Ny bogføringslov med krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet

Et lovforslag til en ny bogføringslov vil betyde, at regnskabsmateriale allerede fra 2023 skal opbevares digitalt og med en sikkerhedskopi af materialet.Virksomheder med personlig hæftelse og en nettoomsætning på mindre end 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, er ikke omfattet af kravet. Der stilles samtidig forslag om Hvis forslaget vedtages, så vil regnskabsmateriale

Ny bogføringslov med krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet Read More »

Momsfri undervisning - ændring i reglerne

Ændring i reglerne for momsfri undervisning

Hidtil har holdundervisning herunder f.eks. fitness, aftenskoler, danseskoler og køreskoler været momsfritaget, da det har faldet under kategorien ”skoleundervisning”. Et nyt lovforslag, baseret på en dom fra EU-domstolen, lægger op til betydelige ændringer i kravene for momsfritagelse af undervisning. Ændringerne vil medføre momspligt for en del virksomheder, der i dag er helt eller delvist momsfritagne.

Ændring i reglerne for momsfri undervisning Read More »

Udskydelse af tilbagebetalingsfristerne for coronalån

Under corona-pandemien stillede regeringen og et bredt flertal af folketingets partier næsten 600 mia. kroner til rådighed for at øge likviditet til virksomhederne. Formålet med dette udspil var at skabe de bedste forudsætninger for at komme tilbage til en normal hverdag, også for de virksomheder der blev ramt hårdest. Regeringen og folketinget har lyttet til

Udskydelse af tilbagebetalingsfristerne for coronalån Read More »

Generationsskifte – tillid og sikker overdragelse med Kreston SR

Er tiden kommet til at din virksomhed skal gå i arv til næste generation? Et generationsskifte er et stort arbejde, og i denne henseende er rettidig planlægning et vigtigt element. Der indgår mange arbejdsgange og processer i et generationsskifte, og mange vælger at lade et revisionsselskab varetage generationsskiftet. Hos Kreston SR har vi stor erfaring

Generationsskifte – tillid og sikker overdragelse med Kreston SR Read More »

Nye regler vedrørende beskatning af firmabil

For virksomheder og brugere af firmabiler, er der nye regler vedrørende afgifter og beskatning af firmabil at forholde sig til. Som følge af en politisk aftale omkring grøn omstilling, blev der i februar 2021 vedtaget nye beskatningsregler for firmabiler. Læs mere her om hvilken betydning disse regler har for dig som firmabilsbruger. Primo februar 2021

Nye regler vedrørende beskatning af firmabil Read More »

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent