Bogføring og løn

Vi udfører såvel højt digitaliserede som helt manuelle bogføringsløsninger, det er helt op til dig.

 

Flere efterspørger lettere administration, og her kan vi tilbyde opsætning af rent digitale løsninger, som integrerer modtagne bilag i bogholderiet, sikrer løbende rykning af langsomt betalende kunder, betaling af leverandører og automatisk bogføring af lønninger mm.

 

Uanset digitaliseringens glæder, så kan du have det bedst med en traditionel papirløsning. Også her kan vi hjælpe, både ved periodevis aflevering af bilag, og med udførelse af bogføring ude på jeres kontorsted.

 

Vi arbejder i flere bogføringsprogrammer, herunder f.eks. E-conomic, Dinero og Uniconta. Vi kan generelt løse opgaven i de fleste bogføringssystemer, da metoder og regler er de samme uanset valgt program.

 

Lønnen skal klares til tiden og klares korrekt. Her hjælper vi med at etablere, opsætte og ibrugtage lønsystemer, hvis du selv ønsker at håndtere lønudbetalinger. Vi kan også levere en full-service lønbehandling, der sikrer dig mindst muligt eget tidsforbrug, hvis du ønsker det.

Vores bogføringsmedarbejdere er veluddannede i bogførings-, moms- og afgiftslovgivningen, og de kan samtidig trække på kompetencer fra virksomhedens revisorer på flere niveauer.

Det sikrer en højere nøjagtighed i bogføringen, herunder at du får de moms- og afgiftsfradrag, som din virksomhed er berettiget til.

Samtidig sikres en korrekt indberetning af moms og rubrikangivelser, herunder moms ved handel med udlandet, der er blevet mere kompliceret inden for de seneste 5 år.

Vælger du en bogføringsløsning ved Kreston SR, så vil du og dine administrative medarbejdere kunne frigøre tid til at optimere på virksomhedens drift frem for at bruge tid på talekspedition.

Vi tilbyder flere løsningsmodeller for bogføringssamarbejder, lige fra hurtigt at afklare bogføringsspørgsmål for din nuværende bogholder og til fuld overtagelse af bogføringsopgaven.

En høj involvering af Kreston SR i bogføringsopgaven giver mulighed for at aftale løbende, relevante rapporteringer til dig på de fokusområder, der vigtige for dig. Derved kan du reagere hurtigt på både positive og negative udviklinger i din virksomheds økonomi.

  • Virksomhedens ydelser
  • Få dine fradrag og indberet korrekt
  • Frigør ressourcer og få relevant rapportering

Vi udfører såvel højt digitaliserede som helt manuelle bogføringsløsninger, det er helt op til dig.

Flere efterspørger lettere administration, og her kan vi tilbyde opsætning af rent digitale løsninger, som integrerer modtagne bilag i bogholderiet, sikrer løbende rykning af langsomt betalende kunder, betaling af leverandører og automatisk bogføring af lønninger mm.

Uanset digitaliseringens glæder, så kan du have det bedst med en traditionel papirløsning. Også her kan vi hjælpe, både ved periodevis aflevering af bilag, og med udførelse af bogføring ude på jeres kontorsted.

Vi arbejder i flere bogføringsprogrammer, herunder f.eks. E-conomic, Dinero og Uniconta. Vi kan generelt løse opgaven i de fleste bogføringssystemer, da metoder og regler er de samme uanset valgt program.

Lønnen skal klares til tiden og klares korrekt. Her hjælper vi med at etablere, opsætte og ibrugtage lønsystemer, hvis du selv ønsker at håndtere lønudbetalinger. Vi kan også levere en full-service lønbehandling, der sikrer dig mindst muligt eget tidsforbrug, hvis du ønsker det.

Vores bogføringsmedarbejdere er veluddannede i bogførings-, moms- og afgiftslovgivningen, og de kan samtidig trække på kompetencer fra virksomhedens revisorer på flere niveauer.

Det sikrer en højere nøjagtighed i bogføringen, herunder at du får de moms- og afgiftsfradrag, som din virksomhed er berettiget til.

Samtidig sikres en korrekt indberetning af moms og rubrikangivelser, herunder moms ved handel med udlandet, der er blevet mere kompliceret inden for de seneste 5 år.

Vælger du en bogføringsløsning ved Kreston SR, så vil du og dine administrative medarbejdere kunne frigøre tid til at optimere på virksomhedens drift frem for at bruge tid på talekspedition.

Vi tilbyder flere løsningsmodeller for bogføringssamarbejder, lige fra hurtigt at afklare bogføringsspørgsmål for din nuværende bogholder og til fuld overtagelse af bogføringsopgaven.

En høj involvering af Kreston SR i bogføringsopgaven giver mulighed for at aftale løbende, relevante rapporteringer til dig på de fokusområder, der vigtige for dig. Derved kan du reagere hurtigt på både positive og negative udviklinger i din virksomheds økonomi.

Rådgivning omkring bogføring og løn

Bogføring er systematisk registrering af alle de transaktioner, som du foretager dig i virksomhedsforetagende, både køb og salg. Hver gang du har foretaget en transaktion i virksomheden, så skal det registreres som et bilag i dit regnskab. Dette skal gøres på en organiseret måde, hvor alle bilag har hver deres nummer. I dag bruges der forskellige økonomisystemer til dette, som gør hele processen meget hurtigere og langt nemmere at overskue. En transaktion er hver gang du køber eller sælger en vare, betaler en regning eller når en af dine kunder betaler sin regning. Alt dette skal bogføres. Man skal bogføre selv de mindste køb – også hvis du for eksempel køber frokost til dine medarbejdere.

Alle dine bilag skal gemmes i minimum 5 år, enten elektronisk eller fysisk.

Korrekt bogføring gør at du kan redegøre for din virksomheds økonomi og giver dig en komplet liste over dine virksomhedsaktiviteter. 

Hvordan bogfører man?

Det første man gør, er at oprette en oversigt over alle virksomhedens konti, både indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Dette kaldes også en kontoplan. Hvis man modtager kontakter fra ens kunder, så skal man føre kasseregnskab hver dag. Her skal man bogføre en kassestrimmel. Hvis virksomheden er momsregistreret, så skal der oprettes en konto for salgsmoms og en konto for købsmoms.

Kontoplan

En kontoplan er et værktøj til at styre virksomhedens økonomi, så man kan følge med i virksomhedens værdi. Kontoplanen består af en resultatopgørelse og en balance, hvori man posterer de forskellige konti. Disse konti er kategorier, som man opdeler alle sine bilag i, for eksempel til husleje, varekøb og personaleomkostninger. Hver af disse kategorier skal have en konto.

Dobbelt bogføring

Man skal bogføre alle transaktioner som både debet og kredit, dette kaldes for dobbelt bogføring. Det betyder at når du bogfører en transaktion i debet, så skal den også bogføres i kredit. Hvis man ikke gør det, så får man ikke et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Har du brug for hjælp til bogføring?

Vi hjælper dig meget gerne med din virksomheds bogføring. Vi er eksperter på området, som gør at du kan spare en masse tid og penge, og samtidigt fokusere på det du er god til. Kontakt os for at høre om dine muligheder. 

Bogføring af momsafregning

Ved udgangen af hver momsperiode, skal der indberettes momsafregning til SKAT. Momsafregning skal integreres i virksomhedens almindelige regnskab. Et momsregnskab skal indeholde minimum 2 forskellige moms-konti, en til salgsmoms og en til købsmoms. Salgsmoms er på de varer du sælger, og købsmoms er på de varer du køber.

Bogføring af skatteregnskab

Et skatteregnskab består af en resultatopgørelse og en balance, regnskabet bruges til at finde de tal, som skal indberettes i din selvangivelse. Resultatopgørelsen er en opgørelse af virksomhedens indtægter, hvor virksomhedens udgifter og fradrag er fraregnet. Det er i denne opgørelse du kan se om der har været underskud eller overskud, dette resultat skal du angive på selvangivelsen. Balancen er en opgørelse af det virksomheden ejer samt hvad virksomheden skylder væk. Her vil virksomhedens egenkapital blive belyst. Skatteregnskabet skal udarbejdes når regnskabsåret er slut.

Send os en besked, og så vender vi hurtigst muligt tilbage på din forespørgsel.

Vælg din afdeling

  • Silkeborg
  • Herning
  • Randers
  • Kolind
Scroll til toppen

Partner

Silkeborg / Kolind

Herning

Revisorelev Emilie Brun Søndergaard
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev

Randers