Aktuelle frister for hjælpepakker

Aktuelle frister for hjælpepakker

Vi har for øjeblikket fokus på at få gennemført de sidste ansøgninger om hjælpepakker i forbindelse med COVID19, samt på at indsende afsluttende dokumentation for de allerede gennemførte hjælpepakker. Er du i tvivl om vi har fået søgt for dig, eller du har spørgsmål til afsluttende indsendelse af dokumentation skal du bare kontakte os på kontoret.

Lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Den generelle ordning for lønkompensation er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020 og til og med 30. juni 2021

Status og frist for ansøgning

Åben for ansøgning
Perioden 9. december 2020 til 30. juni 2021
Frist 11. august 2021

Kompensation for omsætningstab for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, mindst 30 % nedgang i omsætningen og en tidligere omsætning på mindst 10 tkr. i gennemsnit pr. måned.

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt op til 33.000 kr. pr. måned. Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100% af den nominelle omsætningsnedgang, dog fortsat maksimalt op til 33.000 kr. pr. måned. Det maksimale kompensationsbeløb afhænger af flere forhold.

Den generelle ordning for kompensation til selvstændige er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020, og udløber 30. april 2021.

Status og frist for ansøgning

Åben for ansøgning
Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021
Frist: 15. juni 2021
Åben for ansøgning
Perioden 1. marts 2021 til 30. april 2021 (Perioden kan opdeles pr. 5. april 2021)
Frist: 31. august 2021

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, vil blive kompenseret 100 % for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret efter en 12-trinsmodel afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis 30 % eller derover).

Den generelle ordning for kompensation til faste omkostninger er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020, og udløber 30. april 2021.

Status og frist for ansøgning

Åben for ansøgning
Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021
Frist: 15. juni 2021
Åben for ansøgning
Perioden 1. marts 2021 til 30. april 2021 (Perioden kan opdeles pr. 5. april 2021)
Frist: 31. august 2021

Scroll til toppen

Kontakt Kreston SR i Herning

Bjarne Holm Simonsen
Partner/Revisor, HD.
Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Andreas Wedel Friis
Revisor HD, R
Dorthe Bjerg
Bogholder
Melanie Ravn Olsen
Revisor, HD stud.
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev

Kontakt Kreston SR i Brande

Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Mads Thrane Lund
Revisor, HD stud.
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Kontorassistent