Beskatning af fri bil – nyt

Med virkning pr. 1/7 2021 er der vedtaget nye regler for beregningen af fri bil til beskatning. De nye regler rammer alle fri-bil-ordninger, – også dem, der er indgået før lovens vedtagelse.

De nye regler er en del af den politiske aftale om grøn omstilling. I aftalen findes også en lempelse af beskatning for elbiler og pluginhybridbiler.

Som det fremgår nedenfor, vil der ske en gradvis udfasning af knækket i beskatningsopgørelsen for biler med en værdi på hhv. over og under 300.000 kr. Det medfører, at det fra 1/1 2025 er den samme procentsats der skal anvendes, uanset bilens værdi. De nye satser fremgår af tabellen nederst i indlægget.

Miljøtillægget (den gamle vægtafgift), der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil, forhøjes ligeledes fra 1/7 2021 og frem. Se mere i tabellen.

Elbiler og ladestander

Arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen skal fra og med den 1/7 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Der er fra og med den 1/7 2021 endvidere indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Beskatningssats og miljøtillæg
 

Periode 1/1-30/6 2021

Periode 1/7-31/12 2021

Periode 1/1-31/12 2022

Periode 1/1-31/12 2023

Periode 1/1-31/12 2024

Periode 1/1-31/12 2025

Sats for bilens værdi under 300.000 kr.

25,0%

24,5%

24,0%

23,5%

23,0%

22,5%

Sats for bilens værdi over  300.000 kr.

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

Miljøtillæg*

1,5

2,5

3,5

4,5

6,0

7,0

*Miljøtillæg tillægges den skattepligtige værdi af fri bil svarende til den grønne ejerafgift gange ovenstående faktor.

OBS! – Vær opmærksom på juli-lønnen!

Vær opmærksom på, at reducering og forhøjelse af sats til hhv. 24,5% og 20,5% har virkning allerede fra 1. juli 2021. Ændringen påvirker biler, der er indregistreret før denne dato. Det betyder, at der i forbindelse med juli-lønnen skal foretages en omberegning af fri-bil-grundlaget for rigtigt mange firmabiler.

Beregningsgrundlag – ingen ændring

Det gælder fortsat, at beregningsgrundlaget de første 36 måneder fra 1. indregistreringsdato er bilens nyvognspris. Herefter falder beregningsgrundlaget til 75%. For biler, der er anskaffet min. 36 måneder efter 1. indregistreringsdato, er det den pågældende anskaffelsessum, der er grundlaget for beregningen.

Eksempel på, hvad de nye regler betyder i forhold til de gamle regler:

  • Fabriksny firmabil, beskatningsgrundlag: kr. 400.000
  • Miljøtillæg (vægtafgift) årlig på: kr. 3.020
  • Beregningsår: 2022

 

Beløb, NYE regler

Beløb, GAMLE regler

24 % værdi op til kr. 300.000

72.000

75.000

21 % værdi over 300.000, dvs. 100.000

21.000

20.000

Miljøtillæg, 3,5 * 3020

10.570

4.530

Samlet beskatning

103.370

99.530

Beskatning pr. mdr.

8.630

8.294

Sidder I med spørgsmål til de nye regler eller er usikre på, hvordan de håndteres i praksis, så er I meget velkomne til at kontakte os.

Scroll til toppen

Kontakt Kreston SR i Herning

Bjarne Holm Simonsen
Partner/Revisor, HD.
Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Andreas Wedel Friis
Revisor HD, R
Dorthe Bjerg
Bogholder
Melanie Ravn Olsen
Revisor, HD stud.
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev

Kontakt Kreston SR i Brande

Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Mads Thrane Lund
Revisor, HD stud.
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Kontorassistent