Vi kæmper side om side med dig for at gøre din forretning bedre

Kreston SR i Herning er et full-service statsautoriseret revisorfirma. Vi kan løse samtlige de traditionelle revisorydelser på højeste faglige niveau og med både engagement og grundighed. Derudover kan vi være med til at flytte din forretning i den retning, dine ønsker og drømme går. Vi har stor fokus på at udvikle kundernes forretning i tæt partnerskab med kunderne og på en måde så man oplever os som en proaktiv og værdiskabende samarbejdspartner.

Kunderne er selvsagt i fokus – både når det gælder de traditionelle revisoropgaver og når vi arbejder med forretningsudvikling. Vi kæmper for kunderne og går meget gerne det ekstra skridt for at tingene skal blive en succes – og det er uanset om det er opgaver der er afgørende for kunderne på den korte bane eller de langsigtede strategiske tiltag.

Vi servicerer mest mindre og mellemstore ejerledede virksomheder på tværs af alle brancher. Men størrelse og branche er egentlig ikke det vigtigste, dét der betyder noget er at du har en virksomhed, hvor du ønsker dig en partner, der er med til at gøre din forretning bedre. Med på det strategiske niveau og med til at sikre, at dine ambitioner bliver omsat til resultater.

På den teknologiske front er Kreston SR i Herning også langt fremme. Vi bruger de anerkendte teknologiske værktøjer, der er på markedet og er hele tiden på forkant. Her er det en stor fordel for os at være en del af både et landsdækkende og internationalt netværk.

Vi er en del af Kreston som internationalt tæller i nærheden af 650 revisorkontorer i 120 lande. Det giver os en power til konstant at være med på de nyeste digitale tendenser, som naturligvis kommer kunderne til gode i form af mere effektive arbejdsgange.

Vi er det rigtige revisionsfirma for dig, hvis du:
Kreston SR Herning 03456
Kreston SR Herning 03302 1

Meget mere end full-service revisorer

Hos Kreston SR i Herning er vi meget mere end full-service revisorer. Vi kan levere alle de ydelser, du har behov for på højeste niveau. Men derudover ser vi det som en helt afgørende opgave at være med til at udvikle din forretning med sparring, idéer og rådgivning.

Nysgerrige

Så vi sætter os helt ind i dine og din virksomheds forhold.

Grænsesøgende

Vi finder de optimale løsninger for dig.

Skarpe

Kniven holdes skarp ved deltagelse i undervisning og censorarbejde.

Ærlige og retskafne

Så rend et andet sted hen, hvis den står på skatteunddragelse og -ly.

Topmoderne

De bedste systemer i branchen. Og hurtig med nye tidsbesparende redskaber.

Tillidsbaserede

Tætte rådgivere, kan som du spare med om en lang række erhvervsrelaterede forhold – ikke kun revision.

Kontaktskabende

Gennem omfattende netværks kontakter for at dække dine behov og i mellem kunder, når én kunde kan løse en anden kundes behov.

Frie fugle

Men samtidig del af et fællesskab med 21.000 ansatte på verdensplan i over 110 lande.

Kreston SR Herning 03515 2

Statsautoriseret revisor

En statsautoriseret revisor er en beskyttet titel og kræver en speciel uddannelse bestående af både den teoretiske uddannelse og praktisk erfaring hos en statsautoriseret revisor. For at blive statsautoriseret revisor skal man tage kandidatgraden cand.merc.aud og efter at have fået tilstrækkelig erhvervserfaring afslutter man uddannelsen til Statsautoriseret revisor med en revisoreksamen på Børsen i København. Som statsautoriseret revisor skal man også efteruddanne sig – hvert 3. år skal man kunne dokumentere at have taget minimum 120 timers efteruddannelse indenfor områderne revision og erklæring, regnskab samt skat og moms. Som Statsautoriseret revisor må man udføre revision på børsnoterede selskabers regnskaber – men vi deler gladelig ud af vores kompetencer også selvom man ikke er børsnoteret.

Kreston SR Herning 03523 2

Hvilken type revisor skal du vælge?

Hos Kreston SR i Herning er vi full-service revisorer og kan således hjælpe dig med alle de kendte og mere traditionelle revisorydelser. På alle områder arbejder vi på det højeste faglige niveau og med stor ansvarlighed og grundighed. Du kan med andre ord forvente, at få alle revisorydelser løst på højeste niveau.
Derudover ser vi det som vores fornemmeste opgave at være med til at flytte vores kunders forretning – i tæt partnerskab med kunderne. Sikre at kunderne får indfriet de ønsker og drømme, de har for deres virksomhed. For os at se er det her, vi virkelig skaber værdi for kunderne. Og det er sådan en type revisor, vi synes, du skal vælge …

Scroll til toppen

Kontakt Kreston SR i Herning

Bjarne Holm Simonsen
Partner/Revisor, HD.
Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Andreas Wedel Friis
Revisor HD, R
Dorthe Bjerg
Bogholder
Melanie Ravn Olsen
Revisor, HD stud.
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev

Kontakt Kreston SR i Brande

Ulrik Alminde
Partner /
Statsautoriseret revisor
Mads Thrane Lund
Revisor, HD stud.
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Kontorassistent