Bogføring og løn

Virksomhedens ydelser

Kreston SR i Herning og Brande arbejder med både højt digitaliserede og helt manuelle bogføringsløsninger.

Nogle kunder er også interesseret i lettere administration, og her kan vi tilbyde opsætning af digitale løsninger, som integrerer modtagne bilag i bogholderiet, sikrer rykning af langsomt betalende kunder, betaling af leverandører og automatisk bogføring af lønninger mm.

Hvis I ikke ønsker den digitaliserede løsning, kan vi hjælpe med både periodevis aflevering af bilag, og med udførelse af bogføring ude i jeres virksomhed.

Vi arbejder med en række bogføringsprogrammer, bl.a E-conomic, Dinero og Uniconta. Vi kan løse opgaven i de fleste bogføringssystemer.

Vi kan også hjælpe med at etablere, opsætte og ibrugtage lønsystemer, hvis du selv ønsker at håndtere lønudbetalinger. Er du mere interesseret i en full-service lønbehandling, der sikrer dig mindst muligt eget tidsforbrug, kan vi også tilbyde det.

Få dine fradrag og indberet korrekt

Vores bogføringsmedarbejdere er veluddannede i bogførings-, moms- og afgiftslovgivningen, og de kan samtidig trække på kompetencer fra virksomhedens revisorer på flere niveauer.

Det sikrer en højere nøjagtighed i bogføringen, herunder at du får de moms- og afgiftsfradrag, som din virksomhed er berettiget til.

Samtidig sikres en korrekt indberetning af moms og rubrikangivelser, herunder moms ved handel med udlandet, der er blevet mere kompliceret inden for de seneste 5 år.

Frigør ressourcer og få relevant rapportering

Vælger du en bogføringsløsning ved Kreston SR, så vil du og dine administrative medarbejdere kunne frigøre tid til at optimere på virksomhedens drift frem for at bruge tid på talekspedition.

Vi tilbyder flere løsningsmodeller for bogføringssamarbejder, lige fra hurtigt at afklare bogføringsspørgsmål for din nuværende bogholder og til fuld overtagelse af bogføringsopgaven.

En høj involvering af Kreston SR i bogføringsopgaven giver mulighed for at aftale løbende, relevante rapporteringer til dig på de fokusområder, der vigtige for dig. Derved kan du reagere hurtigt på både positive og negative udviklinger i din virksomheds økonomi.

Kreston SR i Herning og Brande arbejder med både højt digitaliserede og helt manuelle bogføringsløsninger.

Nogle kunder er også interesseret i lettere administration, og her kan vi tilbyde opsætning af digitale løsninger, som integrerer modtagne bilag i bogholderiet, sikrer rykning af langsomt betalende kunder, betaling af leverandører og automatisk bogføring af lønninger mm.

Hvis I ikke ønsker den digitaliserede løsning, kan vi hjælpe med både periodevis aflevering af bilag, og med udførelse af bogføring ude i jeres virksomhed.

Vi arbejder med en række bogføringsprogrammer, bl.a E-conomic, Dinero og Uniconta. Vi kan løse opgaven i de fleste bogføringssystemer.

Vi kan også hjælpe med at etablere, opsætte og ibrugtage lønsystemer, hvis du selv ønsker at håndtere lønudbetalinger. Er du mere interesseret i en full-service lønbehandling, der sikrer dig mindst muligt eget tidsforbrug, kan vi også tilbyde det.

Vores bogføringsmedarbejdere er veluddannede i bogførings-, moms- og afgiftslovgivningen, og de kan trække på kompetencer fra revisorerne. Det giver jer præcision i bogføringen, således at I bl.a får de moms- og afgiftsfradrag, som I er berettiget til.

Samtidig sikres en korrekt indberetning af moms og rubrikangivelser, herunder moms ved handel med udlandet, der er blevet mere kompliceret inden for de seneste 5 år.

En af fordelene for jer ved at vælge Kreston SR til at varetage jeres bogføring er, at du og dine administrative medarbejdere frigøres til at optimere på virksomhedens drift.

Vi tilpasser vores løsningsmodeller til jeres behov – lige fra afklaring af konkrete spørgsmål vedr. bogføring til fuld overtagelse af bogføringsopgaven.

Ved at have et tæt samarbejde med Kreston SR i forhold til bogføring, giver mulighed for at aftale løbende, relevante rapporteringer til dig. Derved kan du reagere hurtigt på både positive og negative udviklinger i din virksomheds økonomi.

Bogføring og løn

Bogføring er systematisk registrering af alle de transaktioner, som du foretager dig i din virksomhed, både køb og salg. Hver transaktion i virksomheden skal registreres med et bilag i dit regnskab. Dette skal gøres organiseret og systematisk, hvor alle bilag har hver deres nummer. I dag bruges der forskellige økonomisystemer til dette, som gør hele processen meget hurtigere og langt nemmere at overskue. En transaktion er hver gang du køber eller sælger en vare, betaler en regning eller når en af dine kunder betaler sin regning. Man skal bogføre selv de mindste køb – også hvis du for eksempel køber is til dine medarbejdere.

Alle bilag skal gemmes i minimum 5 år, enten elektronisk eller fysisk.

Korrekt bogføring gør at du kan redegøre for din virksomheds økonomi og derudover har man du en samlet oversigt over dine virksomhedsaktiviteter. 

Bogføring

Man starter med at oprette en oversigt over alle virksomhedens konti, både indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Altså en kontoplan. Hvis man modtager kontanter fra kunder, så skal man føre kasseregnskab hver dag. Hvis din virksomhed er momsregistreret, så skal der oprettes en konto for salgsmoms og en konto for købsmoms.

Kontoplan

En kontoplan bruges til at styre din virksomheds økonomi, så du kan følge virksomhedens værdi. Kontoplanen består af en resultatopgørelse og en balance. Her posterer de forskellige konti, som er kategorier, man opdeler alle sine bilag i, for eksempel til husleje, varekøb og personaleomkostninger. Hver af disse kategorier skal have en konto.

Dobbelt bogføring

Man skal bogføre alle transaktioner som både debet og kredit, dette kaldes for dobbelt bogføring. Det betyder at når du bogfører en transaktion i debet, så skal den også bogføres i kredit. Hvis man ikke gør det, så får man ikke et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Hjælp til bogføringen

Er du interesseret i at få frigjort personalemæssige ressourcer ved at lade os håndtere jeres bogføring. Så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak om mulighederne.

Momsafregning

Ved udgangen af hver momsperiode, skal der indberettes momsafregning til SKAT. Momsafregning skal integreres i virksomhedens almindelige regnskab. Et momsregnskab skal indeholde minimum konti til salgsmoms og en til købsmoms.

Skatteregnskab

Et skatteregnskab består af resultatopgørelse og en balance og det anvendes til at finde de tal, som skal indberettes i din selvangivelse. Resultatopgørelsen er en opgørelse af virksomhedens indtægter og det er her, du kan se om der har været underskud eller overskud, dette resultat skal du angive på selvangivelsen. Balancen er en opgørelse af det virksomheden ejer samt hvad virksomheden skylder væk. Her vil virksomhedens egenkapital fremgå. Skatteregnskabet skal udarbejdes når regnskabsåret er slut.

Scroll to Top

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder