Revision

Virksomhedens ydelser

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed, så er revision, review og andre erklæringer på årsregnskaber nogle af vores kerneydelser. Vores autorisation betyder, at vi må og kan erklære os på regnskaber for de fleste virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

 

Modtager du offentlige tilskud, så har vi erfaring med revision af tilskudsregnskaber og projektregnskaber. Skal din virksomhed omstruktureres, så kan vi assistere med at udarbejde vurderingsberetningerne.

 

Vi ser revisionen som din virksomheds løbende helbredstjek. En ”sur pligt” forvandles til en positiv proces, der sætter din virksomheds arbejdsgange og lønsomhed i fokus.

Del af et større netværk

Som medlem af revisionsnetværket Kreston Danmark er vi, foruden den lovpligtige kontrol fra Revisortilsynet, også underlagt foreningsbaseret kontrol. Det sikrer, at vores kunder får ydelser, der til enhver tid overholder den gældende lovgivning.

 

Vores deltagelse i netværket giver adgang til opdaterede paradigmer og modeller, foruden adgang til faglige kurser og sparring mv. Det sikrer, at vi kontinuerligt er ajour med de seneste udviklinger på revisionsområdet.

 

Kreston Danmark er et frivilligt netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Netværket udgøres af ca. 90 statsautoriserede revisorer og 350 ansatte i Danmark.

Den autoriserede revisor deltager

Vores organisationsstruktur er flad, og den statsautoriserede revisor deltager aktivt i revisionen af din virksomheds årsregnskab. Inddragelse af høj kompetence på alle revisionsopgaver betyder en grundigere analyse af og større indsigt i din virksomheds forhold.

 

Dette giver en mere målrettet revision, hvor vi udfordrer dine egne og din organisations ”hellige køer” og oplevede sandheder. Flere af din virksomheds forretningsgange, interne kontroller og sædvaner syretestes, og som oftest leder revisionen til relevante anbefalinger, f.eks. vedrørende forretningsgange, skatteforhold eller cash-management.

 

Det revisionsværktøj, som bruger i vores revision, er udviklet i Danmark, og det retter sig direkte mod revision af små, mellemstore og større virksomheder (regnskabsklasse A, B og C). Værktøjet undergår løbende kvalitetskontrol og godkendelse af uafhængigt tilsyn Det sikrer at vores arbejde bliver udført tidseffektivt, til tiden samt med overholdelse af gældende revisionsstandarder og lovgivning.

 

Med et værktøj der er tilpasset danske forhold og specifikke virksomhedskategorier, så er vi ikke underlagt nogen omfangsrige kædestandarder. Værktøjet er bygget til jer i den førnævnte regnskabsklasser med krav om skalering til den konkrete opgave. Det betyder, at vi løser jeres revisionsopgave, ud fra hvad der kræves i henhold til lovgivningen i Danmark og EU på netop jeres opgavetype. Den specialtilpasning giver en betydelig fordel for dig som kunde.

 

Vi arbejder ud fra devisen; ”indhold frem for formalia”, så de væsentlige aspekter sikres uden at fortabe sig i ubetydelige detaljer.

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed, så er revision, review og andre erklæringer på årsregnskaber nogle af vores kerneydelser. Vores autorisation betyder, at vi må og kan erklære os på regnskaber for de fleste virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

Modtager du offentlige tilskud, så har vi erfaring med revision af tilskudsregnskaber og projektregnskaber. Skal din virksomhed omstruktureres, så kan vi assistere med at udarbejde vurderingsberetningerne.

Vi ser revisionen som din virksomheds løbende helbredstjek. En ”sur pligt” forvandles til en positiv proces, der sætter din virksomheds arbejdsgange og lønsomhed i fokus.

Som medlem af revisionsnetværket Kreston Danmark er vi, foruden den lovpligtige kontrol fra Revisortilsynet, også underlagt foreningsbaseret kontrol. Det sikrer, at vores kunder får ydelser, der til enhver tid overholder den gældende lovgivning.

Vores deltagelse i netværket giver adgang til opdaterede paradigmer og modeller, foruden adgang til faglige kurser og sparring mv. Det sikrer, at vi kontinuerligt er ajour med de seneste udviklinger på revisionsområdet.

Kreston Danmark er et frivilligt netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Netværket udgøres af ca. 90 statsautoriserede revisorer og 350 ansatte i Danmark.

Vores organisationsstruktur er flad, og den statsautoriserede revisor deltager aktivt i revisionen af din virksomheds årsregnskab. Inddragelse af høj kompetence på alle revisionsopgaver betyder en grundigere analyse af og større indsigt i din virksomheds forhold.

Dette giver en mere målrettet revision, hvor vi udfordrer dine egne og din organisations ”hellige køer” og oplevede sandheder. Flere af din virksomheds forretningsgange, interne kontroller og sædvaner syretestes, og som oftest leder revisionen til relevante anbefalinger, f.eks. vedrørende forretningsgange, skatteforhold eller cash-management.

Det revisionsværktøj, som bruger i vores revision, er udviklet i Danmark, og det retter sig direkte mod revision af små, mellemstore og større virksomheder (regnskabsklasse A, B og C). Værktøjet undergår løbende kvalitetskontrol og godkendelse af uafhængigt tilsyn Det sikrer at vores arbejde bliver udført tidseffektivt, til tiden samt med overholdelse af gældende revisionsstandarder og lovgivning.

Med et værktøj der er tilpasset danske forhold og specifikke virksomhedskategorier, så er vi ikke underlagt nogen omfangsrige kædestandarder. Værktøjet er bygget til jer i den førnævnte regnskabsklasser med krav om skalering til den konkrete opgave. Det betyder, at vi løser jeres revisionsopgave, ud fra hvad der kræves i henhold til lovgivningen i Danmark og EU på netop jeres opgavetype. Den specialtilpasning giver en betydelig fordel for dig som kunde.

Vi arbejder ud fra devisen; ”indhold frem for formalia”, så de væsentlige aspekter sikres uden at fortabe sig i ubetydelige detaljer.

Få hjælp til revision

Det er rart, når der er styr på økonomien … også i virksomhedsregi. Skal vi gå din virksomheds økonomi efter i sømmene med en veldokumenteret og langsigtet finansieringsstrategi? Eller ønsker du revision og finansiel rådgivning i forbindelse med en investering eller et specifikt projekt?

Kreston SR er statsautoriseret revisor med fire professionelle afdelinger i Danmark. Vi er eksperter inden for alle troper af revision, økonomi, finansiel rådgivning og skatterådgivning.

Der hviler et stort ansvar på skuldrene af virksomhedsejere, både når der skal træffes vigtige beslutninger og årsregnskabet afstemmes. Står du overfor særskilte investeringer eller måske udvidelse af virksomheden, kan det være særdeles udfordrende at gennemskue hvilken ”køreplan”, der vil være i virksomhedens bedste interesse. I sådanne situationer vil det i de fleste tilfælde være gavnligt med revision og en professionel sparringspartner, når de store beslutninger skal tages.

Som statsautoriseret revisor dækker Kreston SR hele paletten, når det gælder din virksomheds økonomi. Dette gælder både i forhold til den daglige drift og i tilfælde hvor du f.eks. har behov for at foretage nye investeringer. Vi udarbejder en finansieringsstrategi, så du sort på hvidt kan se hvorledes din økonomi vil tage sig ud, hvis du træffer et valg om f.eks. at investere eller udvide.

Med hensyn til finansiel rådgivning vurderer vi også om det gavner din samlede økonomi bedst at afvikle din gæld, indbetale mere til pensionsordning eller på hvilke tidspunkt det vil være mest profitabelt for dig at foretage nye investeringer.

Hvad indebærer revision?

Formålet med revision er en uvildig gennemgang samt kontrol af virksomhedens regnskab. En revisor gennemgår årsregnskabet, for at finde ud af om regnskabet overholder alle krav og regler. Derudover tjekker revisoren også, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi, både aktiver, passiver og resultatet. 

Det er ikke alle virksomheder, som er underlagt lovpligtig revision – det er primært aktieselskaber, anpartsselskaber samt visse andre virksomheder og institutioner. Et lovpligtigt revison skal udføres af enten en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Den revisor, som skal gennemgå virksomhedens årsrapport skal være uafhængig af virksomheden, altså revisoren må ikke have en personlig, familiært eller økonomisk tilknytning til den pågældende virksomhed. 

Kreston SR som revisionsfirma

Med en revisor fra Kreston SR ved hånden, står du aldrig alene, og du har altid mulighed for at sparre med os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende din virksomheds økonomiske fundament, skattemæssige forhold, moms, regnskab, finansiering, investeringer, fusion, mv.

Vi deltager gerne løbende i møder i din virksomhed, hvilket kan være særdeles nyttigt i og med at det giver din virksomheds ledelse mulighed for at reagere nu og her, hvis der skal foretages økonomiske justeringer eller budgetter skal lægges om. Dette kan man f.eks. se ud fra statistikanalyser af sidste års tal, m.m.

Kreston SR er statsautoriseret revisor med fire jyske afdelinger i henholdsvis Silkeborg, Herning, Randers og Kolind. Tag kontakt til afdelingen, der er nærmest dig, og vi aftaler et uforpligtende møde med henblik på dine behov inden for revision, finansiel rådgivning og en finansieringsstrategi.

Send os en besked, og så vender vi hurtigst muligt tilbage på din forespørgsel.

Vælg din afdeling

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent