SKAT

Virksomhedens ydelser

Vi yder ofte den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af vores regnskabs- og revisionsydelse.

 

Hvis du har en skattemæssig situation, som du ønsker afklaret, så kan du også købe vores skatterådgivning, selvom du ikke får lavet andet ved os.

Sov trygt om natten

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”.

 

Du får i stedet gavn af vores omfattende skatteviden ved at få den bedst mulige skattesituation inden for reglerne.

 

Som kunde ved Kreston SR, skal du ikke frygte Skat eller et besøg fra dem. Vi sørger for at vores skattemæssige assistance sikrer overholdelse af gældende skatteregler, så du får bedst mulige resultat ud fra dine ønsker, f.eks. den lavest mulige skattebetaling inden for de gældende regler eller udskydelse af skattebetaling.

 

Vi sigter efter, at du betaler den skat og moms, som reglerne forpligter dig til – hverken mere eller mindre.

Eksterne eksperter

Gennem Kreston Danmark er vi medejere af konsulenthuset Revitax i København, der beskæftiger velrenommerede skatteeksperter, momseksperter og afgiftseksperter.

 

Opstår der specialopgaver, så køber vi ydelser ved Revitax, der sammen med os sikrer, at din opgaver løses med stor sikkerhed og kompetence. Honorarer for eksperthjælpen er forventningsafstemt med dig på forhånd.

 

Vi har også frihed til at trække på landets største eksperter inden for en given problemstilling, når en opgave kræver det. Det sikrer, at du får de bedste kompetencer og folk på din opgave, hvilket medvirker til at skabe de bedste løsninger for dig og din virksomhed.

Vi yder ofte den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af vores regnskabs- og revisionsydelse. Hvis du har en skattemæssig situation, som du ønsker afklaret, så kan du også købe vores skatterådgivning, selvom du ikke får lavet andet ved os.

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”. Du får i stedet gavn af vores omfattende skatteviden i forbindelse med skatteregnskab, og du er garanteret den bedst mulige skattesituation inden for reglerne.

Som kunde ved Kreston SR, skal du ikke frygte Skat eller et besøg fra dem. Vi sørger for at vores skattemæssige assistance sikrer overholdelse af gældende skatteregler, så du får bedst mulige resultat ud fra dine ønsker, f.eks. den lavest mulige skattebetaling inden for de gældende regler eller udskydelse af skattebetaling.

Vi sigter efter, at du betaler den skat og moms, som reglerne forpligter dig til – hverken mere eller mindre.

Gennem Kreston Danmark er vi medejere af konsulenthuset Revitax i København, der beskæftiger velrenommerede skatteeksperter, momseksperter og afgiftseksperter. Opstår der specialopgaver, så køber vi ydelser ved Revitax, der sammen med os sikrer, at dine opgaver løses med stor sikkerhed og kompetence. Honorarer for eksperthjælpen er forventningsafstemt med dig på forhånd.

Vi har også frihed til at trække på landets største eksperter inden for en given problemstilling, når en opgave kræver det. Det sikrer, at du får de bedste kompetencer og folk på din opgave, hvilket medvirker til at skabe de bedste løsninger for dig og din virksomhed.

Få skatte rådgivning og styr på dit skatteregnskab

Danmark har et af verdens højeste skattetryk, hvilket er en god grund til at få skatte rådgivning. Skat er et vigtigt område af ens økonomiske situation, både som privatperson og som virksomhed, skatte rådgivning kan derfor være essentielt for dig. 

Der findes rigtig mange forskellige skattelove og styringssignaler fra SKAT, og mængden er stadig stigende. De danske skatteregler er derfor meget komplicerede. Vi anbefaler derfor at få skatte rådgivning – det har alle virksomheder som udgangspunkt brug for. Vi sørger for at dit skatteregnskab er korrekt, og at alle paragraffer og love er overholdt. 

Du kan både få brug for skatte rådgivning hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, medejer af et interessentskab eller er en større virksomhed/selskab. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller medejer af et interessentskab skal man betale skat af overskuddet, hertil kan man benytte sig af tre forskellige beskatningsformer; personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

Vi kan analysere din virksomheds situation, og derefter rådgive dig til at vælge den bedste beskatningsform.

Beskatningsformer til enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber

Personskatteloven

Som virksomhedsejer kan du vælge at følge personskatteloven, som indebærer at du skal betale skat af din personlige indkomst, altså virksomhedens overskud.   

Din skatteprocent afhænger selvfølgelig af hvor stor overskuddet er, men procenten kan være på op til 56 procent. Renter skal derudover indgå eller fragå i din kapitalindkomst. 

Som udgangspunkt skal man kun følge person skattelovgivningen, hvis man ikke har renteudgifter eller ønsker at spare op i virksomheden. 

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen indebærer at man i sit regnskab skal skelne mellem privatforbrug og de penge, som du opsparer i din virksomhed. 

De penge du så trækker ud af virksomheden til privat forbrug, skal du betale skat af, som en almindelig privatperson betaler skat. De penge du sparer op i virksomheden, skal du betale 22% af i skat. 

Virksomhedsordningen har også den fordel, at man kan fratrække virksomhedens renteudgifter i ens personlige indkomst, så betaler man mindre i AM-bidrag

Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen indebærer at man kan beregne et kapitalafkast i virksomhedens aktiver, som kan trækkes fra i ens personlige økonomi. Din personlige indkomst formindskes, men kapitalindkomsten forhøjes. 

En fordel ved kapitalafkastordningen er, at man ikke har bogføringspligt, og at man ikke behøver at adskille privatøkonomi og virksomhedens økonomi på samme måde som i virksomhedsordningen. 

Ved denne ordning har man ikke mulighed for at opspare overskud i virksomheden, men man betaler mindre i AM-bidrag, da man i denne ordning 

 

Skatterådgivning til større virksomheder eller selskaber

Selskaber er underlagt strengere regler for skatteregnskab, sammenlignet med personligt ejede virksomheder. De fleste selskaber benytter skatterådgivning, da en skatterådgiver både sørger for at selskabsskatten bliver betalt korrekt, men også at den er optimeret bedst muligt. 

Skatte rådgivning af Kreston SR

Hos Kreston SR tilbyder vi skatte rådgivning og udarbejdelse af skatteregnskab til virksomheder. De mest almindelige områder er: 

  • Skattemæssig indkomstopgørelse og sambeskatning
  • Skattefradrag
  • Skattemæssige afskrivninger
  • Interne afregningspriser
  • Skatteplanlægning med henblik på nedbringelse af skattebetalingen (Køb og salg af virksomhed samt omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, aktieombytning og omdannelse af virksomheden)
  • Generationsskifte
  • Skatteoptimering

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til skatte rådgivning eller skatteregnskab. Vi har et godt samarbejde med eksterne skatteeksperter, som kan assistere på komplekse områder. 

Send os en besked, og så vender vi hurtigst muligt tilbage på din forespørgsel.

Vælg din afdeling

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent