Vi kender dig og din virksomhed
- og det gør hele forskellen

Revision

Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som Statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

Regnskab

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som andre selskabsformer.

Rådgivning

Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske og ledelsesmæssige områder. Grundet vores direkte engagement i den ydede assistance ser vi ofte optimeringsmuligheder.

Bogføring og løn

Vi leverer professionelle løn- og bogføringsløsninger, der frigør dig til at drive virksomheden på et korrekt beslutningsgrundlag. Vi arbejder i flere bogføringssystemer, og løsningen kan være så digital som mulig, eller papirbaseret – det er op til dig.

SKAT

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”, eller frygte for SKAT’s besøg!

Samarbejdspartnere

Vi har flere faste og anerkendte samarbejdspartnere. Hos os vil du altid blive handlet professionelt.

Silkeborg

Herning

Randers

Herning / Brande​

Silkeborg

Tilst / Silkeborg​

Herning

“Hvis en kunde har valgt at bruge et statsautoriseret revisionsfirma – så skal de også serviceres af en statsautoriseret revisor”

Hvad vil vi?

Vi ville skabe et moderne revisionsfirma, hvor den direkte kunderelation er i fokus. Det er vores målsætning, at den ansvarlige statsautoriserede revisor aktivt deltager i alle opgaver for kunden. Dette er for at sikre, at de stadigt stigende krav til kvaliteten af det udførte arbejde overholdes.

Det tætte samarbejde mellem kunde og ansvarlig statsautoriseret revisor skal tillige sikre, at kunden altid modtager optimal rådgivning og sparring på et højt fagligt niveau.

Den teknologiske udvikling af software gør, at det i dag er økonomisk muligt, for den ansvarlige statsautoriserede revisor, at deltage aktivt i revisions- og regnskabsprocessen. Vi ser samtidigt mulighed for at effektivisere revisions- og regnskabsarbejdet ved selv at deltage aktivt i dette. Således anvendes ressourcerne ikke på tunge manuelle forretningsgange og udenlandske kvalitetssikringssystemer, men alene på værdiskabelse for kunden.

Kort sagt ønsker vi, at skabe værdi for kunden frem for at udfylde tjeklister omkring kontrol af medarbejderes udførte arbejde.

Det er ligeledes en målsætning, at mest muligt af arbejdet udføres ude hos kunden, hvorved der opnås størst mulig indsigt i kundens forretning og dagligdag. Nærhed og kendskab er det bedste grundlag for højt kvalificeret rådgivning og et stærkt og mangeårigt samarbejde.

Den oplagte kunde
Vi servicerer primært ejerdrevne virksomheder inden for de fleste typer erhverv. Vores primære fokus er såvel mindre vækstvirksomheder som mellemstore virksomheder.

Til dig der
sætter mennesket før maskinen – mere menneske mindre logo ønsker og værdsætter direkte relationer foretrækker virksomhedstilpasset revision frem for fabriksløsninger ønsker løbende rådgivning og sparring vil have value for money ser fordelene i lav medarbejderomsætning og stort kundekendskab ønsker vished og tryghed i forhold til skat og regnskab ønsker indhold frem for formalia.

Nyheder

Hvad er en revisor?

Stillingsbetegnelsen revisor dækker over en person, hvis arbejde omfatter revision og kontrol af virksomheders regnskaber. En revisors fornemste opgave består dermed i at kontrollere at et givent regnskab er korrekt, og at regnskabet opfylder gældende lovgivningskrav. Ved at tilknytte en revisor får virksomheder dermed den sikkerhed og ballast, at man står med et veldokumenteret og klart defineret billede af virksomhedens økonomiske situation og fundament.

Derudover kan en revisor i mange henseender også assistere enkeltpersoner og virksomheder med regnskabsarbejde og økonomisk rådgivning. Ikke alle virksomhedstyper skal lovpligtigt aflægge regnskab. Omfattet af denne undtagelse er f.eks. PMV (personligt ejet virksomhed) og I/S (interessentskab). Dette er dog ikke ensbetydende med at den pågældende virksomheds regnskab er uden betydning – slet ikke. Selvom der er tale om mindre virksomhedsforetagender, som personligt ejede virksomheder eller et interessentskab, så er det økonomiske overblik selvsagt altafgørende for at kunne drive en sund og profitabel forretning. I denne henseende kan du drage gavn af en revisors assistance.

Aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) kan vælge at få deres regnskaber revideret af enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Det er et krav at børsnoterede selskaber får deres regnskaber revideret af en statsautoriseret revisor.

Kreston SR

Kreston SR er statsautoriseret revisor, og vores primære kompetenceområder er revision og regnskabskontrol for ejerdrevne virksomheder inden for de fleste erhverv og brancher. Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed, er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

Kreston SR besidder stor ekspertise og har mange års erfaring indenfor interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder såvel som andre selskabs- og virksomhedsformer. Skattelovgivningen har vi styr på, og vi tilbyder også håndtering af og yder gerne bistand i henhold til virksomheders skat, moms og selvangivelse. Mangler du en rådgiver eller sparringspartner indenfor økonomiske og/eller ledelsesmæssige henseender, er du velkommen til at kontakte os.

Det er vores målsætning at have ressourcerne til at være behjælpelig og kunne assistere med vores faglige kunnen i alle aspekter af en virksomheds struktur. Står du overfor at skulle opstarte virksomhed, sælge, købe, fusionere eller måske et generationsskifte, så tag fat i os. Så er du sikker på at fundamentet er solidt fra start.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent