Bogføringslov

Gode nyheder for erhvervslivet: Lavere afgifter og skatteændringer på vej

Skatteministeren har for nylig præsenteret en række spændende ændringer på skatteområdet, som kan få stor betydning for danske virksomheder. Selvom der endnu ikke er fremsat konkrete lovforslag, forventes flere af disse ændringer at træde i kraft allerede fra 1. oktober 2024. Lad os tage et kig på de vigtigste punkter og hvordan de kan gavne erhvervslivet.

Afgiftsnedsættelse ved succesionsoverdragelse

En af de mest iøjnefaldende ændringer er forslaget om at sænke gave- og boafgiften fra 15% til 10% ved overdragelse af virksomheder til nære familiemedlemmer. Det er dog værd at bemærke, at denne nedsættelse kun gælder for virksomheder, hvor højst halvdelen af indtægterne eller aktiverne kommer fra passiv kapitalanbringelse, som defineret i pengetankreglen.

For at forhindre misbrug af denne nye regel, overvejer regeringen at indføre visse sikkerhedsforanstaltninger. For eksempel skal den, der overdrager virksomheden, have ejet den i mindst et år, og den nye ejer skal beholde virksomheden i mindst tre år. Dette skal sikre, at den lavere afgift kun kommer reelle erhvervsvirksomheder til gode.

Også succesionsoverdragelse af ejendomsselskaber

En anden interessant ændring vedrører ejendomsselskaber. I dag kan man ikke bruge succession ved overdragelse af virksomheder, hvor mere end 50% af indtægterne kommer fra passiv kapitalanbringelse. Men nu foreslår regeringen, at udlejning af fast ejendom ikke længere skal ses som passiv kapitalanbringelse. Dette kan gøre det meget lettere at gennemføre generationsskifte i ejendomsbranchen, da ejendomsselskaber og personligt ejede ejendomsvirksomheder kan overdrages med succession. Denne ændring forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025.

Mere gennemskuelig værdiansættelse

Regeringen vil også give virksomhedsejere ret til at bruge skematisk værdiansættelse ved generationsskifte inden for familien. Dette skal gøre processen mere forudsigelig og gennemskuelig. Forslaget bygger på de nuværende regler i aktie- og goodwillcirkulærerne, men vil tage udgangspunkt i virksomhedens seneste fem regnskabsår. Denne ændring skal gælde for gaver givet fra 1. oktober 2024 og frem.

Større fradrag for FoU

For virksomheder, der investerer i forskning og udvikling (FoU), er der også godt nyt. Fra 2028 foreslår regeringen at hæve fradraget for FoU-udgifter til 120% op til et loft på 1 mia. kr. Det er en markant stigning fra de nuværende 108% i 2024, som allerede var planlagt til at stige til 110% fra 2026. Dette gør det endnu mere attraktivt for virksomheder at satse på innovation og udvikling.

En enkelt stramning

Sidst, men ikke mindst, overvejer regeringen at afskaffe muligheden for straksafskrivning af udgifter til knowhow, patentrettigheder og software fra 1. januar 2025. I stedet skal disse udgifter afskrives over syv år for knowhow og patentrettigheder, mens software skal afskrives efter saldometoden.

Fordele for virksomhederne

  • Den lavere gave- og boafgift gør det mere økonomisk fordelagtigt at overdrage virksomheder til næste generation, hvilket kan sikre virksomhedens fortsatte drift og vækst.
  • Ændringen i pengetankreglen kan lette generationsskiftet i ejendomsbranchen betydeligt.
  • Det øgede FoU-fradrag gør investeringer i forskning og udvikling endnu mere attraktive og økonomisk fordelagtige.
  • Retten til skematisk værdiansættelse giver en mere forudsigelig proces ved generationsskifte.

Vi i Kreston SR følger nøje med i udviklingen af disse forslag. Som revisorer står vi klar til at rådgive jer om, hvordan I bedst kan drage fordel af de nye regler, når de træder i kraft. Vi opfordrer jer til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at diskutere, hvordan disse ændringer kan påvirke jeres virksomhed.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent