Ny indberetningspligt for momsregistrerede virksomheder

Skattestyrelsen indfører nye krav til momsindberetning. Alle momsregistrerede virksomheder skal fremover årligt oplyse om momsfritagne aktiviteter. Dette medfører ændringer i den velkendte momsangivelse.

Hvad betyder de nye regler for din virksomhed?

Fra næste momsindberetning skal alle virksomheder tage stilling til, om de har momsfritagne aktiviteter. Dette gælder aktiviteter omfattet af momslovens § 13, som inkluderer en bred vifte af ydelser. Sundhedsydelser, undervisning, udlejning af fast ejendom og finansielle ydelser er blot nogle eksempler på momsfritagne aktiviteter. Har din virksomhed sådanne aktiviteter, skal du være særligt opmærksom. Du skal nemlig også oplyse din momsfradragsprocent og regnskabsårets slutdato.

Hvordan beregnes momsfradragsprocenten?

For virksomheder med både momspligtige og momsfritagne aktiviteter gælder særlige regler. Momsfradragsprocenten baseres på omsætningsfordelingen mellem disse aktiviteter. I løbet af regnskabsåret anvendes en foreløbig fradragsprocent, typisk baseret på forrige års fordeling. Det er vigtigt at bemærke, at den samme foreløbige fradragsprocent skal bruges hele regnskabsåret. Er den endelige fradragsprocent for forrige år kendt ved årets første momsindberetning, skal denne bruges. Er den ikke opgjort, anvendes i stedet fradragsprocenten fra året før det foregående.

Hvornår skal du indberette?

De nye oplysninger skal indberettes én gang årligt. Tidspunktet afhænger af din virksomheds momsafregningsperiode. For månedsafregnende virksomheder sker det i juni, for kvartalsafregnende i 2. kvartal, og for halvårsafregnende i 1. halvår. Disse nye regler kan virke overvældende, men de giver faktisk flere fordele for din virksomhed. De sikrer en mere præcis momsafregning og kan potentielt spare dig for fremtidige korrektioner. Samtidig giver det dig et bedre overblik over din virksomheds momsmæssige situation. Som din revisor står vi klar til at hjælpe dig gennem denne proces. Vi kan assistere med beregning af momsfradragsprocenten og sikre, at din indberetning er korrekt og rettidig. Lad os sammen sikre, at din virksomhed er godt rustet til de nye indberetningskrav.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent