Stemningsbillede kop med Kreston logo

Regeringens nye iværksætterstrategi: Hvad betyder det for dig?

Regeringen har lanceret et nyt udspil for at styrke iværksætteriet i Danmark. Selvom dette endnu ikke er gældende lovgivning, er det et vigtigt skridt mod at forbedre vilkårene for nye virksomheder.

Skattemæssige ændringer og økonomisk støtte

Strategien indeholder forslag om at hæve grænsen for lav aktieskat til 80.000 kr., hvilket gør det mere attraktivt at oprette selskaber, der kan investere i nye virksomheder. Samtidig foreslås udbytteskat for små besiddelser af selskaber fjernet og grænsen for fradrag af underskud øget fra 9,5 millioner kr. til omkring 20 millioner kr., hvilket kan lette de økonomiske byrder for nystartede virksomheder.

Michael Daugaard, partner og statsautoriseret revisor ved Kreston SR, udtaler: “Jeg hilser tiltag, der øger iværksætteriet og letter den virksomhedsdrivendes hverdag velkommen, så længe det sker på en samfundsmæssigt ansvarlig måde.”

Balancen mellem vækst og kontrol

Mens regeringen søger at fremme iværksætteri gennem lempeligere regler, er det vigtigt at opretholde en balance for at undgå misbrug. Michael Daugaard påpeger, at “der skal være balance mellem ønsket om øget iværksætteri og den samfundsmæssige risiko for misbrug, hvis krav sænkes og kontrollen reduceres.

Tidligere problemer, som dem der opstod med 1-kroners iværksætterselskaber, viser, at for lidt regulering kan føre til betydelige udfordringer. “TV2-dokumentaren ‘den sorte svane’ og misbruget af 1-kroners iværksætterselskaber påviser udfordringer ved at deregulere kraftigt og lade ikke-godkendte ‘revisorer’ varetage samfundskritiske roller uden reel kontrol,” forklarer Michael Daugaard.

Det er essentielt, at Danmark fortsætter med at være et land, hvor folk ikke kun uddannes til at få et godt job, men også opfordres til at starte deres egne virksomheder. Dette vil kræve en markant ændring i holdning og fokus i et land med en stærk lønmodtagerkultur.

Muligheder for alternative finansieringsmetoder

Adgang til finansiering kan ofte være en udfordring for iværksættere. Den nye strategi inkluderer forslag om at lette mulighederne for alternative finansieringsmetoder, såsom equity crowdfunding og investering via pensionsmidler. Dette kan give iværksættere nye måder at sikre kapital på, hvilket kan være afgørende for virksomhedens succes.

Strategien foreslår også at skabe større overskuelighed i krav og frister samt bedre vejledning for iværksættere. Dette kan gøre overgangen til selvstændig virksomhed glattere og fastholde flere iværksættere som virksomhedsdrivende i længere tid. En lettelse i mulighederne for at investere pensionsmidler i unoterede selskaber kan også betyde, at personer kan investere bruttomidler i iværksætterselskaber og dermed dele risikoen med staten.

Fremtidige perspektiver

Regeringens udspil, som stadig skal forhandles og muligvis ændres, har potentialet til at skabe et mere favorabelt klima for iværksætteri i Danmark. Et skifte i holdning og fokus vil være nødvendigt i et land med en veludviklet lønmodtagerkultur. Der skal være en balance mellem ønsket om øget iværksætteri og den samfundsmæssige risiko for misbrug, hvis krav sænkes og kontrollen reduceres. Tidligere eksempler som misbruget af 1-kroners iværksætterselskaber viser vigtigheden af passende regulering.

Hos Kreston SR er vi klar til at hjælpe dig med at navigere i disse nye muligheder og sikre, at din virksomhed drager fuld fordel af de nye tiltag. Kontakt os for mere information og rådgivning. Vi ser frem til at støtte dig i at realisere dine iværksætterdrømme på en ansvarlig og succesfuld måde.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent