Regnskab

Virksomhedens ydelser

Kreston SR i Herning kan hjælpe dig med udarbejdelse af både interne og eksterne årsregnskaber samt koncernregnskaber for både selskaber, personligt drevne virksomheder og andre selskabsformer.
Derudover kan vi udarbejde perioderegnskaber, budgetkontroller og regnskabsanalyser, som skaber et tydeligt og aktuelt overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Vores produkt og kvalitet

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Det sikrer effektivitet i arbejdet, at regnskaberne overholder årsregnskabslovens regler, og at regnskaberne giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer.

 

Vi lægger vægt på gode og solide regnskaber og valide informationer til glæde for både dig, som kunde, og dine samarbejdspartnere – f.eks. kreditgivere, kunder mm.

 

Vi er meget bevidste om, at de officielle regnskaber er virksomhedens ansigt udadtil. Vi tilbyder derfor en kundetilpasset rapportering, herunder at regnskaberne bærer kundens eget logo eller indeholder ønskede grafiske elementer.

 

Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af vores erklæringsarbejde, men tilbydes også som en separat ydelse.

Kreston SR i Herning og Brande kan hjælpe dig med udarbejdelse af både interne og eksterne årsregnskaber samt koncernregnskaber for både selskaber, personligt drevne virksomheder og andre selskabsformer.
Derudover kan vi udarbejde perioderegnskaber, budgetkontroller og regnskabsanalyser, som skaber et tydeligt og aktuelt overblik over virksomhedens økonomiske situation.

Vi anvender et up-to-date internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. For dig betyder det, at der kan arbejdes effektivt, at regnskaberne overholder årsregnskabslovens regler, og regnskabsbrugerne får de nødvendige informationer.
Vi lægger vægt på gode og solide regnskaber og valide informationer til glæde for både dig, som kunde, og dine samarbejdspartnere – f.eks. kreditgivere, kunder mm.
Du kan få regnskaberne tilpasset individuelt med  rapportering med jeres eget logo og andre grafiske elementer. Således at regnskabet præsenterer din virksomhed på en god og professionel måde.
Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af erklæringsarbejdet, men tilbydes også som en separat ydelse.

Alle virksomheder skal føre regnskab

Som virksomhed skal man kunne fremvise et retvisende regnskab. Det gælder for alle virksomheder, fordi man som virksomhedsejer har pligt til at drive virksomheden ansvarligt og kende økonomien i virksomheden. Desuden skal staten kende virksomhedens økonomi således at der kan beregnes skat ud fra indtægter og udgifter.
Som virksomhedsejer skal man til enhver tid kunne fremvise et retvisende regnskab. Desuden skal man opbevare alle bilag og regnskabsdata i fem år.

Hvad er et regnskab?

Et regnskab består typisk af en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen indeholder indtægter og udgifter og viser således om virksomheden har skabt overskud eller underskud i regnskabsåret. Balancen indeholder aktiver og passiver – hvad virksomheden ejer og hvad den skylder.

For de fleste går regnskabsåret fra januar til december – men man kan også have andre perioder. Efter regnskabsårets afslutning, har man 5 måneder til at indberette regnskabet til erhvervsstyrelsen. Regnskabet kan enten laves i et regnskabsprogram, i excel eller på et stykke papir.

Balance

En balance skal indeholde både aktiver og passiver.

Aktiverne dækker over anlægsaktiver, som kan være inventar, og omsætningsaktiver som kan være varelager og kasse.

Passiver dækker over egenkapital, som udregnes ud fra egenkapital primo, årets resultat og privatforbruget, samt fremmedkapital, som for eksempel kassekredit og varedebitor. 

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse kan for eksempel indeholde nettoomsætning, forbrug, bruttoomsætning, alle omkostninger, indtjeningsbidrag, afskrivninger, resultater, renteindtægter og renteomkostninger. 

Få rådgivning omkring regnskab

Når man driver en virksomhed, skal man først og fremmest have styr på indtægter og udgifter. Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, både store og små virksomheder, samt alle virksomhedstyper.

Der er pligt til at føre regnskab fordi at man har behov for at vide hvordan økonomien ser ud, for at drive en virksomhed på ansvarlig vis. Derudover har staten også brug for at kende virksomhedens økonomiske situation, både indtægter og udgifter, for at kunne beregne andelen til SKAT.

Man har pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab. Derudover skal man opbevare alle bilag og regnskabsdata i fem år.

Årsregnskab

Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, men det er ikke alle virksomheder der har pligt til at udforme et årsregnskab.

En lille enkeltmandsvirksomhed, kan nøjes med at udfylde en udvidet selvangivelse, men har man et selskab, så skal der udformes et årsregnskab.

Forskellige regnskabsklasser

Man deler virksomheder op i 4 regnskabsklasser; A, B, C og D. Og det er klasserne, der afgør hvilke krav, der stilles til årsrapportens indhold.

Regnskabsklasse A: I regnskabsklasse A er de helt små virksomheder. De er ikke omfattet af beløbsgrænser.

Regnskabsklasse B: I regnskabsklasse B er fx. anpartsselskaber, aktieselskaber og erhvervsdrivende fonde. Virksomheder i klasse B må ikke have en omsætning på mere end 89 mio. kr., en balancesum på mere end 44 mio. kr., og ikke mere end 50 medarbejdere.

Regnskabsklasse C: I regnskabsklasse C er de mellemstore og store virksomheder, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. For de mellemstore virksomheder gælder det, at man har en omsætning på mellem 89 mio. kr., og 313 mio. kr., en balancesum på mellem 44-159 mio.kr., og mellem 50 og 250 medarbejdere For de store virksomheder gælder det, at man har en omsætning på mere end 313 mio. kr., en balancesum på mere end 156 mio. kr., og over 250 medarbejdere.

Regnskabsklasse D: I regnskabsklasse D er alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, uanset størrelse.

Scroll to Top

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder