Revision

Virksomhedens ydelser

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed, så er revision, review og andre erklæringer på årsregnskaber nogle af vores kerneydelser. Vores autorisation betyder, at vi må og kan erklære os på regnskaber for de fleste virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

 

Modtager du offentlige tilskud, så har vi erfaring med revision af tilskudsregnskaber og projektregnskaber. Skal din virksomhed omstruktureres, så kan vi assistere med at udarbejde vurderingsberetningerne.

 

Vi ser revisionen som din virksomheds løbende helbredstjek. En ”sur pligt” forvandles til en positiv proces, der sætter din virksomheds arbejdsgange og lønsomhed i fokus.

Del af et større netværk

Som medlem af revisionsnetværket Kreston Danmark er vi, foruden den lovpligtige kontrol fra Revisortilsynet, også underlagt foreningsbaseret kontrol. Det sikrer, at vores kunder får ydelser, der til enhver tid overholder den gældende lovgivning.

 

Vores deltagelse i netværket giver adgang til opdaterede paradigmer og modeller, foruden adgang til faglige kurser og sparring mv. Det sikrer, at vi kontinuerligt er ajour med de seneste udviklinger på revisionsområdet.

 

Kreston Danmark er et frivilligt netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Netværket udgøres af ca. 90 statsautoriserede revisorer og 350 ansatte i Danmark.

Den autoriserede revisor deltager

Vores organisationsstruktur er flad, og den statsautoriserede revisor deltager aktivt i revisionen af din virksomheds årsregnskab. Inddragelse af høj kompetence på alle revisionsopgaver betyder en grundigere analyse af og større indsigt i din virksomheds forhold.

 

Dette giver en mere målrettet revision, hvor vi udfordrer dine egne og din organisations ”hellige køer” og oplevede sandheder. Flere af din virksomheds forretningsgange, interne kontroller og sædvaner syretestes, og som oftest leder revisionen til relevante anbefalinger, f.eks. vedrørende forretningsgange, skatteforhold eller cash-management.

 

Det revisionsværktøj, som bruger i vores revision, er udviklet i Danmark, og det retter sig direkte mod revision af små, mellemstore og større virksomheder (regnskabsklasse A, B og C). Værktøjet undergår løbende kvalitetskontrol og godkendelse af uafhængigt tilsyn Det sikrer at vores arbejde bliver udført tidseffektivt, til tiden samt med overholdelse af gældende revisionsstandarder og lovgivning.

 

Med et værktøj der er tilpasset danske forhold og specifikke virksomhedskategorier, så er vi ikke underlagt nogen omfangsrige kædestandarder. Værktøjet er bygget til jer i den førnævnte regnskabsklasser med krav om skalering til den konkrete opgave. Det betyder, at vi løser jeres revisionsopgave, ud fra hvad der kræves i henhold til lovgivningen i Danmark og EU på netop jeres opgavetype. Den specialtilpasning giver en betydelig fordel for dig som kunde.

 

Vi arbejder ud fra devisen; ”indhold frem for formalia”, så de væsentlige aspekter sikres uden at fortabe sig i ubetydelige detaljer.

Revision, review og andre erklæringer på årsregnskaber er nogle af vores kerneydelser. Vores autorisation betyder, at vi må og kan erklære os på regnskaber for de fleste virksomheder i Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur. Hvis din virksomhed står for en omstrukturering, så kan vi hjælpe med at udarbejde vurderingsberetningerne.
Modtager du offentlige tilskud, så har vi erfaring med revision af tilskudsregnskaber og projektregnskaber. Vi ser revisionen som en positiv proces, der sætter fokus på din virksomheds arbejdsgange og lønsomhed.

Vi er med i revisionsnetværket Kreston Danmark hvilket betyder, at vi, foruden den lovpligtige kontrol fra Revisortilsynet, også er underlagt foreningsbaseret kontrol. Det betyder at alle vores kunder altid er sikre på at de ydelser, de modtager til enhver tid overholder lovgivningen. Deltagelsen i Kreston Danmark giver adgang til opdaterede paradigmer og modeller, samt adgang til faglige kurser og sparring mv. Via vores netværk er vi derfor altid opdateret på den seneste udvikling indenfor revisionsområdet. Kreston Danmark er et frivilligt netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Medlemsskaren i netværket består af ca. 90 statsautoriserede revisorer og 350 ansatte i Danmark.

Den statsautoriserede revisor deltager aktivt i revisionen af din virksomheds årsregnskab. Det betyder at du får en grundig analyse af og stor indsigt i din virksomheds forhold.
Det betyder en meget fokuseret revision, hvor flere af virksomhedens interne kontroller, forretningsgange og vaner testes, og ofte fører revisionen til anbefalinger i forhold til, f.eks. skatteforhold, forretningsgange eller cash-management. Vores værktøj er målrettet mod revision af både små, mellemstore og store virksomheder (regnskabsklasse A, B og C). Der er løbende kvalitetskontrol af vores værktøj ligesom der er uafhængigt tilsyn med det. Derfor er din virksomhed også sikret, at vores arbejde foregår effektivt, til tiden og med overholdelse af gældende revisionsstandarder og lovgivning.

Få hjælp til revision

Der skal være styr på din virksomheds økonomi. Skal vi gå din virksomheds økonomi efter i sømmene med en veldokumenteret og langsigtet finansieringsstrategi? Eller ønsker du revision og finansiel rådgivning i forbindelse med en investering eller et specifikt projekt?
Kreston SR i Herning og Brande er eksperter inden for revision, økonomi, finansiel rådgivning og skatterådgivning.
Som virksomhedsejer har man selvsagt et stort ansvar – det gælder sikkert også dig. Og det gælder både, når årsregnskaberne skal afstemmes og når der skal træffes vigtige beslutninger for virksomheden. Hvis du står overfor at skulle udvide din virksomhed eller hvis du skal foretage større investeringer på et område, kan det godt være vanskeligt at gennemskue hvilken løsningsmodel, der er den optimale. I disse situationer kan det være en stor hjælp for dig at have os med i processen til både at foretage en revision men også som sparringspartner, så du træffer de bedste beslutninger for dig og din virksomhed.
Som statsautoriseret revisor kan Kreston SR i Herning og Brande være din partner hele vejen rundt, når det drejer sig om din virksomheds udvikling og økonomi. Dette gælder både i forhold til den daglige drift og i tilfælde hvor du f.eks. har behov for at foretage nye investeringer eller andre større tiltag. Ved større investeringer udarbejdes der en finansieringsstrategi, så du kan hvordan virksomhedens økonomi vil se ud, hvis du vælger den ene eller anden løsning.

Vi kan også hjælpe dig med finansiel rådgivning og hvilke løsninger, der er bedst for din virksomhed i forhold til den strategi og mål, I har. Om det er bedst at afvikle gæld, indbetale mere til pensionsordninger eller hvornår det vil være mest fordelagtigt for dig at foretage eventuelle nye investeringer.

Hvad indebærer revision?

Revision er en uvildig gennemgang og kontrol af virksomhedens regnskab. Din revisor gennemgår årsregnskabet, for at vurdere om regnskabet overholder alle krav og regler. Derudover tjekkes at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi, både aktiver, passiver og resultatet.
Det er primært aktieselskaber, anpartsselskaber samt visse andre virksomheder og institutioner, der er underlagt lovpligtig revision. Det skal udføres af enten en statsautoriseret eller en registreret revisor. Den revisor, som skal gennemgå virksomhedens årsrapport skal være uafhængig af virksomheden, altså må revisoren ikke have en personlig, familiært eller økonomisk tilknytning til virksomheden.

Kreston SR som revisionsfirma

Med en revisor fra Kreston SR ved hånden, står du aldrig alene, og du har altid mulighed for at sparre med os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende din virksomheds økonomiske fundament, skattemæssige forhold, moms, regnskab, finansiering, investeringer, fusion, mv.

Vi deltager gerne løbende i møder i din virksomhed, hvilket kan være særdeles nyttigt i og med at det giver din virksomheds ledelse mulighed for at reagere nu og her, hvis der skal foretages økonomiske justeringer eller budgetter skal lægges om. Dette kan man f.eks. se ud fra statistikanalyser af sidste års tal, m.m.

Kreston SR i Herning – Brande er statsautoriseret revisor. Tag kontakt til afdelingen, der er nærmest dig, og vi aftaler et uforpligtende møde med henblik på dine behov inden for revision, finansiel rådgivning og en finansieringsstrategi.

Scroll to Top

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder