Rådgivning

Virksomhedens ydelser

Vi assisterer gerne som sparringspartner og rådgiver for vores kunder inden for økonomiske og ledelsesmæssige områder, bl.a.:

 

 • Iværksætterrådgivning
 • Budgettering
 • Investeringsrådgivning
 • Strategisk udvikling
 • Omstruktureringer, herunder
  • Virksomhedsomdannelse
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Fusion
  • Tilførsel af aktiver
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Cash management
 • Jura light – f.eks. stiftelse af ApS
Direkte relationer

Som kunde ved Kreston SR, vil du opleve, at vi i Kreston SR hver dag drives af at medvirke til forbedring af økonomiske forhold for dig og din virksomhed. Vi tager derfor uopfordret kontakt til dig, hvis der er emner eller optimeringsmuligheder, som du kan drage nytte af – i stedet for at sende glittede, masseudsendte informationsfoldere.

 

Vi oplever at mange ejerledere og erhvervsdrivende kun har få eller ingen uafhængige personer at vende vigtige problemstillinger eller muligheder med. Det kan f.eks. være opstart af egen virksomhed, økonomi, ledelse, fremadrettet strategi.

 

Ved Kreston SR vil du få en økonomisk og ledelsesmæssig hjælper og sparringspartner, der er uafhængig. En sparringspartner, der ikke har en ”salgskasket” på.

Sparing i netværket

Vores medlemskab af Kreston Danmark giver os mulighed for at trække på relevante rådgivningseksperter, der kan støtte op omkring komplekse problemstillinger.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning inden for økonomiske og ledelsesmæssige områder, f.eks.:

 • Iværksætterrådgivning
 • Budgettering
 • Investeringsrådgivning
 • Strategisk udvikling
 • Omstruktureringer, herunder
  • Virksomhedsomdannelse
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Fusion
  • Tilførsel af aktiver
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Cash management
 • Jura light – f.eks. stiftelse af ApS

Som kunde ved Kreston SR i Herning og Brande vil du opleve, at vi har fokus på forbedring af de økonomiske forhold for din virksomhed. Og at være en aktiv partner i forhold til at du kan indfri de mål og drømme, som du har for virksomheden. Vi har en proaktiv tilgang til et samarbejde, så hvis der er nye muligheder for forbedringer, optimeringer og udvikling, så hører du fra os. Helt uopfordret.

Flere virksomheder har ikke nogle uafhængige personer at vende vigtige problemstillinger eller muligheder med. Det kan f.eks. være opstart af virksomhed, økonomi, ledelse eller strategi. Her kan Kreston SR i Herning og Brande indgå som din eksterne sparringspartner, hvor vi både kan varetage et strategiforløb med jer og være jeres sparringspartner og rådgiver i dagligdagen.

Vi er en del af revisionsnetværket Kreston Danmark. Med mere end 350 ansatte i netværket, giver det os mulighed for at trække på eksperter, hvis der er komplekse udfordringer og problemstillinger, hvor det vil give mening.

Revisor rådgivning

Vi kan være din rådgiver og sparringspartner på det økonomiske og ledelsesmæssige område. Hos Kreston SR i Herning kæmper vi hver dag for, at vores kunder skal få en bedre forretning og for at kundernes mål og drømme skal blive indfriet. Det foregår naturligvis i tæt partnerskab med kunderne og i et tillidsfuldt samarbejde.
Et samarbejde med Kreston SR i Herning på rådgivnings-fronten bliver skræddersyet til din virksomhed, så det er på dine premisser. Vores fokus er at hjælpe dig med at udvikle virksomheden i den retning, du ønsker – og her lover vi at spille ind med stort engagement og faglighed på højeste niveau.
Vi gør en dyd ud af at afdække din virksomheds udviklingspotentiale i forhold til virksomhedens økonomi, markedssituationen samt ejernes mål og drømme for virksomheden. På baggrund af dette udarbejder vi – sammen med dig – en strategi for at nå målene. Og i dagligdagen kan vi være din garant for, at du får strategien implementeret og får taget de rigtige skridt i den rigtige rækkefølge.
I mange brancher går udviklingen meget hurtig – og meget tyder på, at det nok ikke kommer til at gå langsommere i fremtiden. Det medfører ofte skærpede krav til alle, lige fra enkeltmands-virksomheden til de store koncerner, i forhold til skattemæssige forhold, årsregnskaber, investering, osv. Så også af denne årsag, kan det være en god idé at have en revisor tilknyttet som rådgiver.
Vi ønsker en tæt relation til din virksomhed, og være en aktiv partner i den daglige drift, hvor du har brug for assistance. Det kan være i forbindelse med større og mindre investeringer, skattemæssige dispositioner, rådgivning omkring den finansielle konstitution eller andre områder.
Kreston SR i Herning assisterer også gerne i forbindelse med papirarbejde og indberetninger til offentlige myndigheder, ansøgning om forskellige tilladelser samt mange andre opgaver, der kan opstå ad hoc.

Hvad indebærer revisor rådgivning?

Iværksætterrådgivning

Vi kan hjælpe dig med blandt andet valg af virksomhedsform, bogføring, løn, regnskab, selvangivelse, sparring i forhold til din virksomhedsplan og meget andet.

Budgettering

Et budget er en plan for ens fremtidige økonomi, altså et gæt på fremtiden. Vi kan hjælpe med at sætte nogle økonomiske mål for dit budget, så du bedst muligt får overblik over dit forbrug. 

Investeringsrådgivning

Vi kan for eksempel yde rådgivning indenfor anpartsinvesteringer og investering i pensionsordninger. Vi hjælper dig gerne videre med dit næste investeringsprojekt.

Strategisk udvikling

Udover strategiforløb og løbende sparring kan vi også hjælpe dig med procedurer, budgetter, klarlægning af forretningsområder, rentabilitetsberegninger samt fremskaffe likviditet.

Omstruktureringer

Vi står klar, hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med omstruktureringer i din virksomhed. Vi kan hjælpe dig med bl.a. virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. 

Generationsskifte

Det er en god idé at planlægge generationsskifte i god tid, så det går så gnidningsfrit som muligt. Det kan gøres på mange måder bl.a. aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. Vi hjælper og vejleder gerne.

Køb og salg af virksomhed

Vi kan rådgive dig om salg og køb af virksomhed, så du sikres en så gnidningsfri proces som muligt.

Cash management

Vi kan rådgive dig om forhold, som er vigtige i forhold til virksomhedens likviditetsstyrring, betalinger og administration.

Jura light

Hos Kreston SR i Herning kan vi tilbyde let juridisk hjælp. Vi kan bl.a. rådgive dig om stiftelse af selskaber, ejeraftaler og iværksætter rådgivning. 

Scroll to Top

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder