SKAT

Virksomhedens ydelser

Vi yder ofte den nødvendige assistance i forhold til den lovpligtige selvangivelse både for personer og selskaber som en integreret del af vores regnskabs- og revisionsydelse.

 

Hvis du har en skattemæssig situation, som du ønsker afklaret, så kan du også købe vores skatterådgivning, selvom du ikke får lavet andet ved os.

Sov trygt om natten

Vi vægter moral og etik højt – vi ønsker ikke at vi eller vores kunder skal opleve et ”velkommen på forsiden”.

 

Du får i stedet gavn af vores omfattende skatteviden ved at få den bedst mulige skattesituation inden for reglerne.

 

Som kunde ved Kreston SR, skal du ikke frygte Skat eller et besøg fra dem. Vi sørger for at vores skattemæssige assistance sikrer overholdelse af gældende skatteregler, så du får bedst mulige resultat ud fra dine ønsker, f.eks. den lavest mulige skattebetaling inden for de gældende regler eller udskydelse af skattebetaling.

 

Vi sigter efter, at du betaler den skat og moms, som reglerne forpligter dig til – hverken mere eller mindre.

Eksterne eksperter

Gennem Kreston Danmark er vi medejere af konsulenthuset Revitax i København, der beskæftiger velrenommerede skatteeksperter, momseksperter og afgiftseksperter.

 

Opstår der specialopgaver, så køber vi ydelser ved Revitax, der sammen med os sikrer, at din opgaver løses med stor sikkerhed og kompetence. Honorarer for eksperthjælpen er forventningsafstemt med dig på forhånd.

 

Vi har også frihed til at trække på landets største eksperter inden for en given problemstilling, når en opgave kræver det. Det sikrer, at du får de bedste kompetencer og folk på din opgave, hvilket medvirker til at skabe de bedste løsninger for dig og din virksomhed.

Kreston SR i Herning og Brande kan hjælpe dig med den lovpligtige selvangivelse – uanset om det gælder selskaber eller personer. Står du med en skattemæssig situation, som du ønsker afklaret, så kan du også købe skatterådgivning, selvom vi ikke samarbejder på andre områder.

Som kunde ved Kreston SR i Herning og Brande, kan du føle dig tryg i forhold til SKAT. Vi sikrer overholdelse af gældende skatteregler, så du får bedst mulige resultat ud fra dine ønsker, f.eks. den lavest mulige skattebetaling inden for de gældende regler eller udskydelse af skattebetaling.

Vi arbejder efter, at du betaler den skat og moms, som reglerne forpligter dig til – hverken mere eller mindre.

Gennem Kreston Danmark er vi medejere af Revitax i København, der har en række skatteeksperter, momseksperter og afgiftseksperter. Vi har således mulighed for at trække på dem ved specialopgaver, således at de sammen med os sikrer at din opgave løses med størst mulig kompetence og sikkerhed. Honorarer for eksperthjælpen fra Revitax bliver naturligvis afstemt med dig på forhånd.

Vi har desuden mulighed for at trække på landets største eksperter inden for en given problemstilling. Dvs. at du får de bedste tænkelige kompetencer og folk på din opgave.

Skatterådgivning

Danmark har et af verdens højeste skattetryk og en indviklet skattesystem. Derfor er der generelt rigtig god grund til at få skatterådgivning. Skat er et vigtigt område af ens økonomiske situation, både som privatperson og som virksomhed. Der findes mange forskellige skattelove og styringssignaler fra SKAT, og mængden fortsætter med at stige. Der er således stor kompleksitet i forhold til de danske skatteregler og derfor anbefaler vi som udgangspunkt skatterådgivning til alle.

Skatterådgivning er relevant for både enkeltmandsvirksomheder, medejere af et interessentskab eller større virksomheder/selskaber. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller medejer af et interessentskab skal man betale skat af overskuddet, hertil kan man benytte sig af tre forskellige beskatningsformer; personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.
Vi kan analysere din virksomheds situation og derefter rådgive dig til at vælge den bedste beskatningsform.

Beskatningsformer til enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber

Personskatteloven

Som virksomhedsejer kan du vælge at følge personskatteloven, som indebærer at du skal betale skat af din personlige indkomst, altså virksomhedens overskud.
Din skatteprocent afhænger af hvor stor overskuddet er, men den kan være på op til 56 procent. Renter skal derudover indgå eller fragå i din kapitalindkomst.
Som udgangspunkt skal man kun følge person skattelovgivningen, hvis man ikke har renteudgifter eller ønsker at spare op i virksomheden.

 

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen indebærer at man i sit regnskab skal skelne mellem privatforbrug og de penge, som du opsparer i din virksomhed.  De penge du trækker ud af virksomheden til privat forbrug, skal du betale skat af, som en almindelig privatperson betaler skat. De penge du sparer op i virksomheden, skal du betale 22% i skat af.  Virksomhedsordningen har også den fordel, at man kan fratrække virksomhedens renteudgifter i ens personlige indkomst, så betaler man mindre i AM-bidrag
 

 

Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen indebærer at man kan beregne et kapitalafkast i virksomhedens aktiver, som kan trækkes fra i ens personlige økonomi. Din personlige indkomst formindskes, men kapitalindkomsten forhøjes. 

En fordel ved kapitalafkastordningen er, at man ikke har bogføringspligt, og at man ikke behøver at adskille privatøkonomi og virksomhedens økonomi på samme måde som i virksomhedsordningen. 

Ved denne ordning har man ikke mulighed for at opspare overskud i virksomheden, men man betaler mindre i AM-bidrag, da man i denne ordning 

 

Skatterådgivning til større virksomheder eller selskaber

Selskaber er underlagt strengere regler for regnskabsaflæggelse i forhold til personligt ejede virksomheder. De fleste selskaber får skatterådgivning for at sikre, at selskabsskatten bliver betalt korrekt, men også at den er optimeret bedst muligt.

Skatterådgivning fra KrestonSR i Herning

Hos Kreston SR i Herning tilbyder vi skatterådgivning til virksomheder. Det der oftest er behov for er:

  • Skattemæssig indkomstopgørelse og sambeskatning
  • Skattefradrag
  • Skattemæssige afskrivninger
  • Interne afregningspriser
  • Skatteplanlægning med henblik på nedbringelse af skattebetalingen (Køb og salg af virksomhed samt omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, aktieombytning og omdannelse af virksomheden)
  • Generationsskifte
  • Skatteoptimering

Du er  altid velkommen til at kontakte os, hvis du har skattemæssige spørgsmål. Vi har et godt samarbejde med eksterne skatteeksperter, så vi også kan hjælpe i forhold til mere komplekse områder og spørgsmål. 

Scroll to Top

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder