Regnskab Djursland

Et regnskab er der hvor man holder styr på sin virksomheds indtægter og udgifter, og det er noget at man som virksomhed har pligt til at føre. Dette gælder for alle virksomheder, både små og større, samt også alle virksomhedstyper. 

Grunden til at man har pligt til at føre regnskab over sin virksomhed er, at det er vigtigt at vide hvordan virksomhedens økonomi ser ud, for at kunne drive den forsvarligt. En anden grund til at man har pligt til at føre regnskab, er fordi staten og SKAT skal kendes virksomhedens økonomiske situation, for at kunne beregne virksomhedens andel til SKAT. De skal derfor kende både virksomhedens indtægter og udgifter. 

Hvis du er i tvivl om hvad et regnskab skal indeholde, så kan du enten læse videre eller kontakte os, vi står klar til at hjælpe dig med dit regnskab på Djursland.

Hvad er et regnskab?

Et regnskab går typisk fra januar til december. Selve indholdet deles op i 2 dele, en balance og en resultatopgørelse.

Du kan udarbejde dit regnskab på forskellige måder. Du kan for eksempel bruge et regnskabs program, lave det i et Excel ark eller bare skrive det på et stykke papir. Det er vigtigt at du husker at indberette regnskabet til erhvervsstyrelsen, seneste 5 måneder efter at regnskabsåret er slut.

Hvis du har brug for sparring til hvordan du bedst kan lave dit regnskab, så kontakt os gerne. Vi står til rådighed for at rådgive dig omkring dit regnskab, på Djursland.

Balance

Den ene del af et regnskab indeholder virksomhedens balance, som dækker over hvad virksomheden ejer og skylder væk. En balance indeholder både aktiver og passiver. 

Aktiver indeholder anlægsaktiver, fx inventar og omsætningsaktiver, fx varelager eller kasse. 

Passiver indeholder først og fremmest virksomhedens egenkapital, som bliver udregnet ud fra egenkapital primo, årets resultat og forbruget. Derudover indeholder passiver fremmedkapital, som kan være kassekredit eller varedebitor. 

 

Resultatopgørelse

Den anden del af et regnskab består af en resultatopgørelse. En resultatopgørelse giver et indblik i virksomhedens overskud og underskud. Den indeholder typisk:

 • Nettoomsætning
 • Forbrug
 • Bruttoomsætning
 • Omkostninger
 • Indtjeningsbidrag
 • Afskrivninger
 • Resultater
 • Renteindtægter
 • Renteomkostninger

Årsregnskab

Når året er slut, så skal der indberettes årsregnskab, dette gøres ved at udarbejde en årsrapport, som både indeholder årsregnskab samt andre information. Det er forskellige krav til, hvad en årsrapport skal indeholde, alt efter hvilken virksomhedsform det drejer sig om. 

Dog er det faktisk ikke alle virksomheder, som er forpligtet til at indberette en årsrapport, da det kommer an på virksomhedsformen. Nedenfor kan du få et overblik over hvilke virksomhedsformer der skal og ikke skal indberette. Hvis du stadig er i tvivl, så kontakt os gerne, vi står klar til at hjælpe med dit regnskab på Djursland. 

Virksomheder der skal indberette årsregnskab

 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Partnerselskaber
 • Interessentskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Kommanditselskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Virksomheder der ikke skal indberette årsregnskab

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Interessentskaber (Hvis en eller flere af ejerne er en person)
 • Kommanditselskaber (Hvis en eller flere af ejerne er en person)
 • Virksomheder der har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder som er under konkurs
 • Virksomheder som er under rekonstruktion

Forskellige virksomhedsklasser

Som tidligere nævnt, så er der forskellige krav til hvad en årsrapport skal indeholde. Man deler virksomheder op i 4 forskellige klasser, som hver især har forskellige krav. Man deler virksomheder op i regnskabsklasse A, B, C og D.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvilken regnskabsklasse du indgår i. Vi står klar til at rådgive dig omkring regnskab på Djursland.

Regnskabsklasse A
I regnskabsklasse A indgår små virksomheder, så som enkeltmandsvirksomheder, mindre personligt ejede virksomheder samt interessentskaber. Regnskabsklasse A virksomheder er ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport. Hvis de alligevel ønsker det, så skal årsrapporten indeholde:

 • Årsregnskab
 • Ledelsespåtegning (Medmindre der kun er én ejer)
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse B
Virksomheder i regnskabsklasse B kan for eksempel være anpartsselskaber, aktieselskaber eller erhvervsdrivende fonde, som ikke overstiger en omsætning på mere end 89 mio., en balancesum på 44 mio. og ikke har mere end 50 medarbejdere.

Hvis din virksomhed er i regnskabsklasse B, så skal årsrapporten indeholde:

 • Årsregnskab og eventuelt koncernregnskab
 • Ledelsesberetning
 • Ledelsespåtegning (Medmindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse C
Alle mellemstore og store virksomheder, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber, hører til regnskabsklasse C. En virksomhed betegnes som mellemstore, hvis den ikke overskrider en balance på 143 mio., en nettoomsætning på 286 mio., og ikke har mere end i gennemsnit 250 fuldtidsmedarbejdere igennem regnskabsåret. Hvis virksomheden overskrider disse krav, så betegnes det som en stor virksomhed.

Virksomheder i denne regnskabsklasse, skal lave en årsrapport med følgende indhold:

 • Årsregnskab og eventuelt koncernregnskab
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Ledelsesberetning
 • Ledelsespåtegning
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse D
Hvis virksomheden er børsnoteret, så hører den ind under regnskabsklasse D.

Kreston SR kan hjælpe dig

Den kan være en jungle at finde ud af, hvad et regnskab egentlig skal indeholde. Du kan derfor med fordel få hjælp af en revisor, som kender alle reglerne. 

Hos Kreston SR Djursland står vi altid til rådighed for at hjælpe dig med dit regnskab på Djursland.

Scroll to Top

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Rasmus
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA