Revision Djursland

Nærhed, tryghed og tillid er vigtige elementer i valget af en revisor. Med Kreston SRs statsautoriserede revisorafdeling i Kolind på Djursland, er du sikker på at få en kompetent og fagligt stærk medspiller, når du har brug for revision Djursland. Vi tilstræber den tillidsskabende og nære kontakt til de virksomheder, vi arbejder med revision Grenå for.

Hos Kreston SR revision Djursland har vi stor erfaring i at arbejde med små og nyetablerede virksomheder, der har behov for revision og/eller finansiel og økonomisk rådgivning.    

Vores primære kundebase er lokale virksomheder på Djursland, der enten har behov for revision Grenå eller rådgivning vedrørende en enkeltstående opgave, som f.eks. fusion, generationsskifte, udvidelser eller særskilte investeringer, eller en løbende aftale, hvor vi går ind og vejleder og tager hånd om din virksomheds økonomiske aspekter. 

Du vil møde den åbne og ærlige dialog hos Kreston SR revision Djursland, hvor vi ikke lægger skjul på hvor der skal gøres indsatser for din virksomheds bedste. Det er ligeledes vores erfaring at den nære dialog giver os de bedste forudsætninger for at yde den sparring, rådgivning og opgavehåndtering, som du har brug for. 

Vi er specialister inden for alle aspekter af revision og økonomi, og vores spidskompetencer ligger inden for bogholderi, regnskab, revision og SKAT. Med øje for det lokale islæt, tilbyder Kreston SR revision Djursland løsninger til mindre og nystartede virksomheder samt pionervirksomheder på Djursland og omegn. 

Vores statsautoriserede revisorer deltager aktivt i alle revisionens aspekter, som gør at revisionen udføres i et minimalt omfang efter firmastandarder, men mere efter en individuelt kundetilpasset tilgang.

Kreston SR på Djursland – skab nærhed til din revisor

Ud fra et fundament, der bygger på indsigt i økonomi og strategisk planlægning, vil virksomheder med behov for revision Djursland opleve, at vi er det ideelle valg som din lokale samarbejdspartner inden for kompetent økonomisk rådgivning og sparring. I ledtog med dig griber vi fat om udfordringerne i din virksomhed, og udvikler en strategiplan, der vil skabe vækst og styring. 

Vi tilstræber at du skal føle et tillidsfuldt, nært og trygt forhold til din revisor og revision Grenå. Vi ønsker at være tæt på din dagligdag for at kunne løse de opgaver, vi håndterer for dig, på bedst mulig vis. Kreston SR agerer som sparringspartner og vejleder i forhold til din virksomheds forretningsgange og interne processer. Det er vores metode til at forudse og tage hånd om eventuelle problemer eller skævvridninger i virksomheden før de eskalerer eller bliver uhåndgribelige. 

Kreston SR revision Djursland deltager aktivt i alle revisionens aspekter, som gør at revisionen udføres i et minimalt omfang efter firmastandarder, men mere efter en individuelt kundetilpasset tilgang.

Mangler du den kvalificerede, indsigtsfulde rådgivning eller står du med spørgsmål til din skatteopgørelse? Så tøv ikke med at kontakte Kreston SR revision Djursland – vi har også en stærk revisionsløsning til dig. 

Scroll to Top

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA