Regnskab Randers

Vigiver dig et klart og aktuelt overblik over din økonomiske situation

Hvorfor fører et regnskab

Et regnskab er der hvor man holder styr på sin virksomheds indtægter og udgifter, og det er noget at man som virksomhed har pligt til at føre. Dette gælder for alle virksomheder, både små og større, samt også alle virksomhedstyper. 

Grunden til at man har pligt til at føre regnskab over sin virksomhed er, at det er vigtigt at vide hvordan virksomhedens økonomi ser ud, for at kunne drive den forsvarligt. En anden grund til at man har pligt til at føre regnskab, er fordi staten og SKAT skal kendes virksomhedens økonomiske situation, for at kunne beregne virksomhedens andel til SKAT. De skal derfor kende både virksomhedens indtægter og udgifter. 

Hvis du mangler hjælp til, hvad et regnskab er og hvad det skal indeholde, så læs mere nedenfor eller kontakt os. Vi står klar til at hjælpe med dit regnskab i Randers. 

Hvad er et regnskab?

Et regnskab er, som nævnt ovenfor, der hvor man holder styr på virksomhedens økonomi. Et regnskab indeholder typisk en balance og en resultatopgørelse, og går typisk fra januar til december.

Når man udarbejder sit regnskab, så kan man gøre det på forskellige måder. Man kan enten bruge et regnskabs program, lave det i et Excel ark eller faktisk bare på et stykke papir. Du skal blot sørge for at indberette regnskabet til erhvervsstyrelsen indenfor de første 5 måneder, efter regnskabsåret er sluttet. 

Balance

Balancen i et regnskab er det der giver indblik i hvad virksomheden ejer og hvad virksomheden skylder væk. Balancen indeholder både aktiver og passiver. 

Aktiver indeholder 2 forskellige slags, både anlægsaktiver som kan være inventar, og omsætningsaktiver som kan være varelager og kasse. 

Passiver er virksomhedens egenkapital og fremmedkapital. Virksomhedens egenkapital bliver udregnet ud fra egenkapital primo, årets resultat og privatforbruget. Virksomhedens fremmedkapital kan være kassekredit og varedebitor. 

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse viser virksomhedens overskud eller underskud, som der er blevet genereret i regnskabsåret. Den indeholder typisk virksomhedens nettoomsætning, forbrug, bruttoomsætning, virksomhedens omkostninger, indtjeningsbidrag, afskrivninger, resultater, renteindtægter og renteomkostninger. 

Årsregnskab i Randers

Når det er tid til at indberette årsregnskab, så skal det gøres ved at udarbejde en årsrapport, som indeholder årsregnskabet samt en række andre informationer. Hos Kreston SR står vi altid til rådighed for at hjælpe dig med dit regnskab i Randers.

Det er dog ikke alle virksomheder, som har pligt til at indberette et årsregnskab, det kommer nemlig an på hvilken virksomhedsform, den pågældende virksomhed har. 

Virksomheder der skal indberette årsregnskab

 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Partnerselskaber
 • Interessentskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Kommanditselskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Virksomheder der ikke skal indberette årsregnskab

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Interessentskaber (Hvis en eller flere af ejerne er en person)
 • Kommanditselskaber (Hvis en eller flere af ejerne er en person)
 • Virksomheder der har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder som er under konkurs
 • Virksomheder som er under rekonstruktion

Hvilken regnskabsklasse hører din virksomhed under?

Der findes forskellige krav til årsrapporten, og de afhænger af din virksomheds regnskabsklasse. Virksomheder bliver delt op i 4 forskellige regnskabsklasser, som har hver deres krav. De 4 regnskabsklasser er: A, B, C og D.

Hvis du er i tvivl om hvilken regnskabsklasse du hører ind under, så er du velkommen til at kontakte os, vi står til rådighed for at hjælpe dig med dit regnskab i Randers. 

Regnskabsklasse A
Under regnskabsklasse A indgår de helt små virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder, personlig mindre ejede virksomheder og interessentskaber. Hvis din virksomhed hører ind under regnskabsklasse A, så er du ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport. Hvis du dog alligevel vælger at gøre dette, så skal rapporten indeholde dit årsregnskab, ledelsespåtegning (Medmindre der kun er én ejer) samt revisionspåtegning.  

Regnskabsklasse B
Hvis din virksomhed er for eksempel et anpartsselskab, et aktieselskab eller en erhvervsdrivende fond, så hører virksomheden formentligt under regnskabsklasse B. Vær dog opmærksom på, at virksomheder i regnskabsklasse B ikke må overstige en omsætning på mere end 89 mio. kr., en balancesum på 44 mio. kr., og må ikke have mere end 50 medarbejdere.

Som virksomhedsejer i klasse B, skal årsrapporten indeholde:

 • Årsregnskab og eventuelt koncernregnskab
 • Ledelsesberetning
 • Ledelsespåtegning (Medmindre der kun er ét medlem af ledelses)
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse C
Regnskabsklasse C dækker alle mellemstore og store virksomheder, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. Din virksomhed betegnes som mellemstor, hvis virksomheden ikke overskrider en balance på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 mio. kr., og gennemsnitligt har 250 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret. Hvis din virksomhed overskrider 2 af ovenstående krav, 2 regnskabsår i træk, så betegnes din virksomhed som stor.

Som virksomhedsejer i klasse C, skal din årsrapport indeholde:

 • Årsregnskab og eventuelt koncernregnskab
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Ledelsesberetning
 • Ledelsespåtegning
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse D
Hvis du ejer en børsnoteret virksomhed, uanset størrelse, så hører du ind under regnskabsklasse D.

Kreston SR kan hjælpe dig med dit regnskab i Randers

At udarbejde et regnskab kan være svært at finde rundt i. Det kan derfor være en stor fordel at alliere sig med en revisor, så er du sikker på at overholde alle de pågældende regler for lige netop din virksomheder. Hos Kreston SR Randers, har vi mange lokale kunder, som vi hjælper med blandt andet regnskab, i Randers.

Vi står vi altid til rådighed for at hjælpe dig med dit regnskab i Randers, hvis du har brug for det.

Michael Daugaard

Kontakt mig for at høre
om dine muligheder

Michael Daugaard
Partner / Statsautoriseret revisor

Eller bliv kontaktet af Kreston SR

Scroll to Top

Randers