Revision Silkeborg

En revision er omfattende, og måske en diffus term for mange. Kort sagt, er en revision en erklæring fra revisor omkring indholdet af et givent regnskab. Formålet med revision er at validere og øge tilliden i forhold til de informationer, der er inkluderet i et årsregnskab. 

Det er muligt for revisorer at give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Disse erklæringer giver forskellige grader af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. De fire forskellige erklæringer er følgende: Ingen erklæring, assistance fra godkendt revisor, review af årsregnskabet, udvidet gennemgang og revision. En revision er selvsagt den mest omfattende af revisors erklæringer, og også den erklæring, der giver den højeste grad af sikkerhed for, at oplysningerne i din virksomheds årsregnskab er retvisende. 

Stemningsbillede - dør med Kreston SR logo

Kontrol

Ved en revision er det revisors opgave at kontrollere om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede af en virksomheds økonomiske og finansielle aktiver. Med andre ord, er det revisors opgave at analysere og definere om tallene i et årsregnskab stemmer overens med virkeligheden. Revisor kontrollerer også om et årsregnskab indeholder samtlige lovpligtige oplysninger. 

Der vil være kontrolprøver forbundet med en revision, bl.a. for at sikre at den pågældende virksomhed er i besiddelse af det økonomiske fundament, som er oplyst i årsregnskabet. Sådanne kontroller af at oplysningerne i årsregnskabet er korrekte, vil udgøre den største del af arbejdet i en revision. 

Såfremt revisor støder på oplysninger i årsregnskabet, som han/hun ikke er enig i, så skal virksomheden notificeres om at få disse forhold bragt i orden i regnskabet. 

Med Kreston SR revision Silkeborg er du sikker på at alle forhold omkring dit årsregnskab er i orden. Vi har foretaget

Kreston SR revision Silkeborg

Revision for en lang små, mellemstore og større virksomheder, og vi sammensætter altid en løsning, der tilgodeser den enkelte virksomhed. 

Kreston SR revision Silkeborg besidder stor faglig ekspertise og har mange års erfaring indenfor bl.a. revision, review og andre lovpligtige erklæringer. Vi sætter en stor ære i at arbejde med små og mellemstore virksomheder i lokalområdet. 

Hos Kreston SR revision Silkeborg får du en deltager, der aktivt går ind i alle aspekter af revision, som gør at revisionen udføres i et minimalt omfang efter firmastandarder, men mere efter en individuelt kundetilpasset tilgang.

Vi skræddersyr en løsning, der matcher dig og dine forhold. Som statsautoriseret revisor Silkeborg spænder vi over et bredt spektrum af brancher, kunder og løsningsmuligheder. 

 
IMG 0277

Kreston SR revision Silkeborg – i øjenhøjde med dig

Ud fra et grundlag, der bygger på indsigt i økonomi og strategisk planlægning, er vi som statsautoriseret revisor Silkeborg, din lokale samarbejdspartner inden for kompetent rådgivning. I ledtog med dig griber vi fat om udfordringerne i din virksomhed, og skræddersyr en strategiplan, der vil skabe vækst og styring. Det handler ikke om tallene – det handler om kommunikationen med dig og stærk planlægning. Det handler om mennesket bag.   

Betragt revisionen som din virksomheds løbende helbredstjek og se, hvordan en sur pligt forvandles til en positiv og proaktiv proces, der sætter din virksomhed og din virksomheds lønsomhed i fokus. Samtidig kan du vide dig sikker i forhold til, at forholdene omkring dit årsregnskab er i orden.

Vores konkrete fokus på din virksomhed gør, at vi er opmærksomme på ændringer i de forskellige lovgivninger. Det informerer vi dig om direkte i stedet for at sende glittede, mere generelle oplysningsfoldere, som du alligevel i bedste fald har svært ved at få læst.

Mangler du den kvalificerede, indsigtsfulde rådgivning eller står du med spørgsmål til din skatteopgørelse? Så tøv ikke med at kontakte Kreston SR revision Silkeborg – din revisor i Silkeborg og omegn. 

Jens Villemann

Kontakt mig for at høre
om dine muligheder

Jens Villemann
Partner / Statsautoriseret revisor

Eller bliv kontaktet af Kreston SR

Scroll to Top

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Rasmus
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA