Hjælpepakker

Corona-hjælpepakker sat i værk igen

Nedenfor ses et overblik over de vigtigste hjælpepakker, der igen sættes ind for at hjælpe de erhvervsvirksomheder, der oplever væsentlig omsætningsnedgang.

En væsentlig nyskabelse er muligheden for frivillig nedlukning grundet corona-restriktioner. Der foreligger ikke et konkret vedtaget regelsæt vedr. ordningen, og Erhvervsstyrelsen har ved telefonisk henvendelse d.d. (20.12.2021) anbefalet at følge publiceringer på virksomhedsguiden.dk for nærmere opdateret information herom.

Såvel december-pulje som pulje for letfordærvelige fødevarer er indtil videre begrænset til 10 mio. kr. hver, hvilket må siges at være et overskueligt beløb. Fastholdes det niveau, så må en lang række erhvervsdrivende forventes at gå forgæves.

Se nærmere om kompensationsordningerne i nedenstående oversigt.

Faste omkostninger: • Virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger i perioden fra den 1. december til den 28. februar. (Erhvervsministeriet, december 2021)
• Virksomheder der primært er ramt i december, kan søge for en omsætningsnedgang i den måned alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Selvstændige mv.:• Selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp i perioden fra den 1. december til den 28. februar.
• Krav om maks. 25 ansatte forventes videreført.
• Selvstændige mv. kan kompenseres med 90 pct. af sin omsætnings- eller indkomstnedgang.
• For selvstændige, der har ansatte, er loftet 33.000 kr., mens loftet for andre selvstændige er 30. 000 kr. pr. måned.
• For freelancere og kunstnere er satsen 23.000 kr. mens satsen for kombinatører er 20.000 kr. pr. måned.
• Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor kompensationssatsen modtages. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Lønkompensation:• Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af lønkompensationsordningen. (Erhvervsministeriet, december 2021)
• Den midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder desuden frem til den 31. marts 2022. (Erhvervsministeriet, december 2021)
• For at få del i lønkompensationsordningen skal medarbejderne være hjemsendt, og må ikke arbejde under hjemsendelsen. Desuden skal virksomheden betale fuld løn til medarbejderne, samtidigt med at de i perioden, hvor virksomheden får kompensation, ikke må afskedige medarbejdere.
• Lønkompensationen vil månedligt dække 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90 pct. af øvrige medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. medarbejder.
• Der bliver også denne gang mulighed for at lønkompensationen kan søges på såvel p-enhedsniveau som hele virksomheden. Søges der lønkompensation for konkrete p-enheder, så gælder de nævnte krav og vilkår for at søge lønkompensation på p-enhedsniveau.
• Da juleferien er en del af kompensationsordningen, betyder dette, at virksomheder ikke vil få mulighed for at modtage lønkompensation for 3 dage.
Tvangslukninger:• De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af 100 pct. af deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede. De kan derudover hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Større arrangementer (arrangørordningen):• Arrangører med arrangementer på mindst 350 personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt kan få hjælp via arrangørordningen. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Decemberpuljen:• Kompensation for op til 150.000 kr. for sæsonbetonede omkostninger, og op til 250.000 kr. for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer
• Krav om at det skal være sæsonbetonede omkostninger, f.eks. julepynt og anden udsmykning, som ikke kan genanvendes ved næste sæson
• Der er afsat 10 mio. til puljen.
Pulje for kasserede letfordærvelige varer:• Puljen gælder for leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mm. for mere end 50 deltagere, som skulle have været afholdt den 10., 11.,12., 17., 18. og 19. december 2021 uden for private hjem – f.eks. i restauranter, festlokaler o.l.
• Der er besluttet at etablere en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer. (Erhvervsministeriet, december 2021)
• Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Låne- og garantiordninger:• Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022. (Erhvervsministeriet, december 2021)
Mindre spillesteder• Spillesteder hvor der er tale om indendørs arrangementer på mellem 51 og 349 stående personer, og som var planlagt før den 7. december 2021, kan søge om kompensation hvis de er blevet aflyst, udskudt, eller væsentligt ændrede som følge af lukning af lokaler til afholdelse af koncentrer, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignede.
Frivillig nedlukning• Virksomheder der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som følge af begrænsninger grundet coronarestriktioner, f.eks. åbningstiden, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav, har mulighed for at lukke ned frivilligt.
• Virksomheder som frivilligt vælger at lukke ned, kan søge om at få dækket op til 90 pct. af virksomheden faste omkostninger og omsætningstab som selvstændig (op til loftet) samt benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere.
• Da lovgivningen ikke er på plads i nu, er der usikkerhed vedrørende muligheden for enkelte åbningsdage i en periode, hvor man ellers har valgt at nedlukke frivilligt.
• Der opfordres derfor til at holde øje med virksomhedsguiden, hvor konkrete svar vil blive meldt ud, når lovgivningen er på plads.

Oversigt over arealkrav i butikker:

Hjælpepakkerne gælder til den 28. februar 2022.

ArealAntal m2 pr. kunde
0 – 1.999 m24 m2
2.000 – 4.999 m26 m2, dog min. 500 kunder*
5.000 – 9.999 m28 m2, dog min. 833 kunder*
10.000 m2 og derover10 m2, dog min. 1.250 kunder*
*Svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil eksempelvis sige, at en butik med et areal på mellem 5.000 -9.999 m2 som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2.000-4.999 m2.

Nyttige links

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent