Husk at indberette sort arbejde

Hvad kendetegner sort arbejde?

Sort arbejde deles ofte op i to kategorier: sort arbejde som organiseret snyd med SKAT og sort arbejde som vennetjenester for familie og venner, hvor man modtager betaling i form af kontanter, gaver eller naturalier.

Så snart der udføres et stykke arbejde, herunder også små vennetjenester, hvor der indgår en form for løn i form af kontanter, pengeoverførsler eller naturalier, der ikke oplyses til SKAT, er der for så vidt tale om sort arbejde. Udfører du det pågældende arbejde ulønnet er der ingen problemer.

Naturalier kendetegnes ved at ”tilbagebetale” et udført stykke arbejde i form af egen arbejdskraft. Et eksempel kunne være at du kender en VVS-mand, som reparerer dit oliefyr, og da din profession er mekaniker, ordner du til gengæld VVS-mandens defekte brændstofpumpe på hans bil. Naturalier er ulovligt og går ind under sort arbejde.

Strafudmålinger af sort arbejde

Er man involveret i omstændigheder omkring sort arbejde, er der som udgangspunkt tre forskellige strafudmålinger.

Grov uagtsomhed – Vurderes sort arbejde eller skattesnyd til at være et uheld, så vil man typisk få en bøde, der svarer til det dobbelte beløb af den SKAT, du har snydt staten for.

Med forsæt – Er der tale om skattesnyd eller sort arbejde med vilje eller fuldt overlæg, vil man blive idømt en bøde på tre gange det beløb, du har snydt for.

Groft skattesvig – Organiseret snyd over en længere periode straffes med op til 8 års fængsel.

Hvordan indberetter jeg sort arbejde?

Det anslås, at sort arbejde i Danmark årligt udgør mellem 34 og 59 mia. kr. Der har været en stigning i sort arbejde de seneste år, men ifølge en undersøgelse fra Rockwoolfonden fra 2017, er udviklingen ved at stagnere.   

Har du en begrundet mistanke om skattesnyd eller sort arbejde, har du mulighed for at anmelde det til Skattestyrelsen.

Det er ligeledes muligt at anmelde mistanke om at virksomheder udfører sort arbejde, anvender ulovlig arbejdskraft, manglende registrering, mv.

Har du brug for hjælp?

Kreston SR står altid til rådighed for at hjælpe med SKAT. Kontakt din nærmeste afdeling i dag, find os i Silkeborg, Randers, Herning og Kolind.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent