Momsfri undervisning - ændring i reglerne

Ændring i reglerne for momsfri undervisning

Hidtil har holdundervisning herunder f.eks. fitness, aftenskoler, danseskoler og køreskoler været momsfritaget, da det har faldet under kategorien ”skoleundervisning”.

Et nyt lovforslag, baseret på en dom fra EU-domstolen, lægger op til betydelige ændringer i kravene for momsfritagelse af undervisning. Ændringerne vil medføre momspligt for en del virksomheder, der i dag er helt eller delvist momsfritagne.

Momsmæssigt vil skole- og universitetsundervisning fremover defineres som værende overførsel af viden og færdigheder vedrørende en bred og varieret mængde af emner såvel som uddybning og udvikling heraf. Specialiseret undervisning inden for ét eller få specifikke emner, herunder f.eks. fitness, danseskoler, køreskoler mm. vil ikke være momsfritaget.

Færre lærere kan fremadrettet give privatundervisning momsfrit

Ifølge lovforslaget bliver det præciseret således, at det kun er privattimer givet af undervisere på skole- og universitetsniveau, som fremadrettet vil være momsfritaget.

Konkret betyder de foreslåede regler, at et fitnesscenter der hidtil har leveret momsfri undervisning, nu vil levere momspligtig undervisning, hvilket medfører at tjenesterne skal tillægges moms.

Størsteparten af lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022 og vil derfor have virkning for levering af de undervisningsydelser fra denne dato. De omfattede virksomheder bør derfor allerede nu forberede sig på de nye regler.

Disclaimer:
Kreston SR påtager sig intet ansvar for brug af nærværende oplysninger og anbefaler altid, at den konkrete situation vurderes sammen med revisor, pengeinstitut og advokat. Nærværende er alene at betragte som en generel beskrivelse.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent