Ny bogføringslov med krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet

Et lovforslag til en ny bogføringslov vil betyde, at regnskabsmateriale allerede fra 2023 skal opbevares digitalt og med en sikkerhedskopi af materialet.
Virksomheder med personlig hæftelse og en nettoomsætning på mindre end 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, er ikke omfattet af kravet.

Der stilles samtidig forslag om

  1. Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder. Reglerne om bogføringskontrol vil gælde for virksomheder, som ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder der har fravalgt revision.
  2. Forenklede krav vedrørende virksomheders beskrivelse af deres procedurer i henhold til registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  3. Udvidelse af definitionen af regnskabsmateriale så dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport omfattes.
  4. Et forhøjet bødeniveau for virksomheder, der hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til myndigheder med hjemmel til indsigt i materialet. Vedtagelse af forslaget vil give mulighed for bøder op til 1,5 mio. kr.

Hvis forslaget vedtages, så vil regnskabsmateriale for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere være omfattet af de nye regler.

Læs mere om lovforslaget på Erhvervsministeriets hjemmeside eller aftaleteksten.

Disclaimer:
Kreston SR påtager sig intet ansvar for brug af nærværende oplysninger og anbefaler altid, at den konkrete situation vurderes sammen med revisor, pengeinstitut og advokat. Nærværende er alene at betragte som en generel beskrivelse.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Herning

Revisorelev Emilie Brun Søndergaard
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev
Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder