Omstruktureringer

Påtænker du en omstrukturering, er der mange forskellige aspekter af virksomhedens struktur, der skal overvejes. Der kan være mange årsager til at ændre din virksomhed fra personligt ejet (EVS eller I/S), til et kapitalselskab (ApS eller A/S).

Behovet for omstrukturering kan tage udspring i mange forskellige forhold vedrørende den enkelte virksomhed.

Hvad er en omstrukturering?

Der kan være mange grunde eller nødvendige årsager til ændre i en virksomheds struktur, og den fælles betegnelse herfor er omstrukturering.

Et primært eksempel kan være at du ikke længere ønsker at drive personligt ejet virksomhed, f.eks. PMV, men i stedet ønsker at omstrukturere din virksomhed til et kapitalselskab – ApS (anpartsselskab) eller A/S (aktieselskab).

Et andet aspekt kan være at du ønsker at fusionere med en anden virksomhed, eller splitte din virksomhed op i to dele, også kaldet et partnerselskab (P/S).

Omstrukturering af en virksomhed er er en krævende arbejdsopgave, der indeholder mange processer, overvejelser og beslutninger. Som statsautoriseret revisor kender vi, hos Kreston SR, alle forhold omkring omstrukturering af virksomheder. Vi har hjulpet et stort antal virksomheder, der stod overfor både større og mindre omstruktureringer, og det er vores erfaring at det er en god idé at ajourføre sig med en revisor inden processen omkring en eventuel omstrukturering startes op.

I bestræbelserne på at undgå forhastede og dårlige beslutninger, som kan få negativ effekt for din virksomhed, er vi klar til at assistere dig i forhold til at klarlægge alle idéer, målsætninger og interne beslutninger i forbindelse med omstrukturering af din virksomhed. Omstrukturering tager tid, så god planlægning er vigtig.

Eksempler op omstruktureringer i virksomheder

Aktieombytning

Aktieombytning kan f.eks. benyttes, hvis du vil danne et holdingselskab til dit kapitalselskab (ApS eller A/S). Dette sker typisk i forbindelse med skattefrie omstruktureringer fra personligt ejede virksomheder til kapitalselskaber.

Fusion

Når to virksomheder slår sig sammen, sker der en fusion af disse virksomheder. Dette sker som regel i forbindelse med kapitalselskaber (ApS og A/S).

Spaltning

Når to virksomheder deles op, sker der en spaltning. Dette sker som regel i forbindelse med kapitalselskaber (ApS og A/S).

Kontakt Kreston SR, hvis du overvejer en omstrukturering af din virksomhed. Vi rådgiver dig, så alle forhold i forbindelse med omstrukturering varetages korrekt.

Omstrukturering fra personligt ejet virksomhed til kapitalselskab

Din personligt ejede virksomhed ønskes omdannes til et kapitalselskab (ApS eller A/S). Denne løsning er for enkeltmandsvirksomheder (EVS) eller interessentskaber (I/S).

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent