Regnskab

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som andre selskabsformer.

 

Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer dig et klart og aktuelt overblik over den økonomiske situation.

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Det sikrer effektivitet i arbejdet, at regnskaberne overholder årsregnskabslovens regler, og at regnskaberne giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer.

 

Vi lægger vægt på gode og solide regnskaber og valide informationer til glæde for både dig, som kunde, og dine samarbejdspartnere – f.eks. kreditgivere, kunder mm.

 

Vi er meget bevidste om, at de officielle regnskaber er virksomhedens ansigt udadtil. Vi tilbyder derfor en kundetilpasset rapportering, herunder at regnskaberne bærer kundens eget logo eller indeholder ønskede grafiske elementer.

 

Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af vores erklæringsarbejde, men tilbydes også som en separat ydelse.

  • Virksomhedens ydelser
  • Vores produkt og kvalitet

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som andre selskabsformer.

Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer dig et klart og aktuelt overblik over den økonomiske situation.

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Det sikrer effektivitet i arbejdet, at regnskaberne overholder årsregnskabslovens regler, og at regnskaberne giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer.

Vi lægger vægt på gode og solide regnskaber og valide informationer til glæde for både dig, som kunde, og dine samarbejdspartnere – f.eks. kreditgivere, kunder mm.

Vi er meget bevidste om, at de officielle regnskaber er virksomhedens ansigt udadtil. Vi tilbyder derfor en kundetilpasset rapportering, herunder at regnskaberne bærer kundens eget logo eller indeholder ønskede grafiske elementer.

Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af vores erklæringsarbejde, men tilbydes også som en separat ydelse.

Få rådgivning omkring regnskab

Når man driver en virksomhed, skal man først og fremmest have styr på indtægter og udgifter. Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, både store og små virksomheder, samt alle virksomhedstyper.

Der er pligt til at føre regnskab fordi at man har behov for at vide hvordan økonomien ser ud, for at drive en virksomhed på ansvarlig vis. Derudover har staten også brug for at kende virksomhedens økonomiske situation, både indtægter og udgifter, for at kunne beregne andelen til SKAT.

Man har pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab. Derudover skal man opbevare alle bilag og regnskabsdata i fem år.

Hvad er et regnskab?

Et regnskab består typisk af en balance og en resultatopgørelse. Balancen giver et indblik i hvad virksomheden ejer, samt hvad virksomheden skylder væk. Resultatopgørelsen viser derimod hvor stor et overskud eller underskud virksomheden har genereret i regnskabsåret.

Et regnskabsår går typisk fra januar til december. Når regnskabsåret slutter, så har man 5 måneder til at få indberettet regnskabet til erhvervsstyrelsen.
Når skal man udarbejde sit regnskab, så kan man vælge at lave det i et regnskabs program, i et excel-ark eller ned på et stykke papir.

Balance

En balance skal indeholde både aktiver og passiver.

Aktiverne dækker over anlægsaktiver, som kan være inventar, og omsætningsaktiver som kan være varelager og kasse.

Passiver dækker over egenkapital, som udregnes ud fra egenkapital primo, årets resultat og privatforbruget, samt fremmedkapital, som for eksempel kassekredit og varedebitor. 

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse kan for eksempel indeholde nettoomsætning, forbrug, bruttoomsætning, alle omkostninger, indtjeningsbidrag, afskrivninger, resultater, renteindtægter og renteomkostninger. 

Få rådgivning omkring regnskab

Når man driver en virksomhed, skal man først og fremmest have styr på indtægter og udgifter. Alle virksomheder har pligt til at føre regnskab, både store og små virksomheder, samt alle virksomhedstyper.

Der er pligt til at føre regnskab fordi at man har behov for at vide hvordan økonomien ser ud, for at drive en virksomhed på ansvarlig vis. Derudover har staten også brug for at kende virksomhedens økonomiske situation, både indtægter og udgifter, for at kunne beregne andelen til SKAT.

Man har pligt til at kunne fremvise et retvisende regnskab. Derudover skal man opbevare alle bilag og regnskabsdata i fem år.

Årsregnskab

Alle virksomheder har som sagt pligt til at føre regnskab, men det er ikke alle virksomheder der er pligt til at udforme et årsregnskab. Har man en lille enkeltmandsvirksomhed, kan man nøjes med at udfylde en udvidet selvangivelse, men driver man et selskab, så skal man udforme et årsregnskab. 

Forskellige regnskabsklasser

Kravene til årsrapportens indhold afhænger af hvilket regnskabsklasse virksomheden tilhører. Man deler virksomheder op i 4 regnskabsklasser; A, B, C og D.

Regnskabsklasse A: I regnskabsklasse A finder du de helt små virksomheder. De er ikke omfattet af beløbsgrænser.

Regnskabsklasse B: I regnskabsklasse B finder du for eksempel anpartsselskaber, aktieselskaber og erhvervsdrivende fonde. Dog må virksomheder i klasse B ikke have en omsætning på mere end 89 mio. kr., en balancesum på mere end 44 mio. kr., og ikke mere end 50 medarbejdere.

Regnskabsklasse C: I regnskabsklasse C finder du de mellemstore og store virksomheder, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber. For de mellemstore virksomheder gælder det, at man har en omsætning på mellem 89 mio. kr., og 313 mio. kr., en balancesum på mellem 44-159 mio.kr., og mellem 50 og 250 medarbejdere For de store virksomheder gælder det, at man har en omsætning på mere end 313 mio. kr., en balancesum på mere end 156 mio. kr., og over 250 medarbejdere.

Regnskabsklasse D: I regnskabsklasse D finder du alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, uanset størrelse.

Send os en besked, og så vender vi hurtigst muligt tilbage på din forespørgsel.

Vælg din afdeling

  • Silkeborg
  • Herning
  • Randers
  • Kolind
Scroll til toppen

Partner

Silkeborg / Kolind

Herning

Revisorelev Emilie Brun Søndergaard
Emilie Brun Søndergaard
Revisorelev

Randers