Generationsskifte – tillid og sikker overdragelse med Kreston SR

Er tiden kommet til at din virksomhed skal gå i arv til næste generation? Et generationsskifte er et stort arbejde, og i denne henseende er rettidig planlægning et vigtigt element. Der indgår mange arbejdsgange og processer i et generationsskifte, og mange vælger at lade et revisionsselskab varetage generationsskiftet. Hos Kreston SR har vi stor erfaring i at varetage ejerforholdene omkring et generationsskifte, og sikre virksomhedens fremtidige drift på bedst mulig vis. Vi går ind i en grundig og afdækkende dialog med alle parter, der har relation til det pågældende generationsskifte, og på den baggrund søger vi at tilgodese alle ønsker, omstruktureringer, økonomiske aspekter, mv., der måtte være fra de involverede parter.

Varianter af et generationsskifte

Mange forbinder et generationsskifte med at en virksomhed eller et selskab overdrages til et eller flere af ejerens børn. Det er også en model, der stadig anvendes hyppigt, men et generationsskifte kan lige så ofte blive foretaget til en stærk profil på arbejdspladsen, der over en årrække, er blevet møntet på at skulle overtage virksomheden.

Et glat generationsskifte kræver forudseenhed 

Et stort antal virksomheder er personligt ejede. Sådanne virksomheder er ofte en kompliceret sag, når det kommer til generationsskifte. Måske har arvingerne ikke interesse i at drive virksomheden videre, og på den front kan der nemt opstå tvister og problemer. I den optik er det ofte nemmere at foretage generationsskifte i en virksomhed, hvor driftsselskabet er suppleret af et holdingselskab.

Ved et generationsskifte, hvor virksomheden er aktieselskab, er der mulighed for overdragelse af aktierne til børn, ægtefælle eller eventuelt en deling. Til forskel fra den personligt ejede virksomhed, behøver arvingerne i forbindelse med et aktieselskab ikke at deltage i virksomhedens daglige drift.

Som virksomhedsejer har du også mulighed for at sælge aktierne til andre selskaber. 

Som i alle andre aspekter af livet, kan der i forbindelse med et generationsskifte ske uforudsete hændelser. Der kan f.eks. ske dødsfald i ejerkredsen, så generationsskiftet bliver aktuelt tidligere end oprindeligt planlagt. På den baggrund er det vigtigt at planlægge i god tid og være så forudseende som muligt. Hos Kreston SR hjælper vi dig gerne med at afdække mulighederne for din virksomheds videre drift i forbindelse med et generationsskifte.

Selvom generationsskiftet i teorien ligger adskillige år ude i fremtiden, så er det en god idé at tage kontakt til Kreston SR allerede nu, så vi i fællesskab kan støbe fundamentet for et succesfuldt generationsskifte.

Tid til generationsskifte? Kreston SR har løsningsmodellen til dig

Det handler om dine idealer og dine behov vedrørende din virksomhed, som skal overdrages til andre. Der findes et utal af kombinationer, prospekter og modeller for et generationsskifte, og hos Kreston SR har vi ekspertisen og erfaringen til at assistere og rådgive dig med at finde den eksakte overdragelsesform, der vil gavne dig og din virksomhed bedst.

Vi har fire afdelinger placeret centralt i Jylland, og vores reference- og kundeliste inden for revision, regnskab, bogføring, skat, og selvfølgelig overdragelse i forbindelse med generationsskifte er omfangsrig og nuanceret.

Kontakt din lokale Kreston afdeling i dag og få styr på generationsskiftet – vi har dig i fokus i processen.
Vi har afdelinger i både Herning, Silkeborg, Randers og Kolind.

Scroll to Top

Partner

Silkeborg / Kolind

Josefine
Revisorassistent
Gitte
Revisortrainee
Christina
Revisorassistent
Anne Mette
Revisorassistent
Dorthe
Revisor, HA

Herning

Marie Louise Gøttsche
Marie Louise Gøttsche
Hygge- og velfærds medarbejder

Randers

Brande

Kontorassistent Dorte Plesner-Bloch Alminde
Dorthe Plesner-Bloch Alminde
Bogholder

Tilst

Mikkel
Studentermedhjælper
Jeanette
Revisorassistent